Zapri
Vajeništvo

Arhiv: RGZC: BELEŽKA predstavitve izobraževalnih programov v organizaciji Odbora za izobraževanje in kadre pri RGZ Celje, ki je bila v četrtek, 27. januarja 2011

BELEŽKA predstavitve izobraževalnih programov v organizaciji
Odbora za izobraževanje in kadre pri RGZ Celje  ,
ki je bila v četrtek, 27. januarja 2011, ob 13.00 uri v prostorih RGZC 

Prisotni: Gorazd Tratnik, Štore Steel; Tatjana Štinek, OOZ Celje; Marija Dremšau, Alpos Šentjur; Branka Gorjup, Cetis Celje; Miha Kovačič, Štore Steel; Slavica Glavan, Izobraževalni center Štore; Elen Uršič, Libertas svetovanje izobraževanje; Karmen Leskošek, ZRSZ OS Celje; Franc Pusar, Ljudska univerza Celje; Andreja Semolič in Drago Polak RGZC.

Na predstavitvi sta bila predstavljena dva inovativna programa izobraževanja.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost - moje delovno mesto,ki ga izvaja Ljudska univerza Celje je predstavil g. Franci Pusar, u.d. andragog.

Program UŽU-MDM je namenjen:

 • manj izobraženim zaposlenim na delovnih mestih, ki se ukinjajo, zaradi spremembe tehnologi in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo;
 • zaposlenim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo;

 • zaposlenim, ki imajo največ 10 let šolanja, delajo na enostavnih delih in so stari nad 26 let.

Namen programa je dvigniti pismenost na delovnih mestih in udeležencem omogočiti pridobivanje novih znanj, ki jim bodo koristila tako na delovnem mestu, nadaljnjem izobraževanju in v zasebnem življenju.

Vsebina programa:

 • sporazumevanje v slovenskem jeziku
 • sporazumevanje v tujem jeziku
 • zdrav človek v varnem delovnem okolju
 • informacijsko-komunikacijska tehnologija
 • socialne spretnosti
 • aktivno državljanstvo
 • učim se učiti se

Program je brezplačen, saj ga sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se ali na sedežu podjetja in delno na Ljudski univerzi Celje (v kolikor ni možno izvajati učenja z računalniki v podjetju). Program traja 350 ur, odvisno od predhodnega znanja udeležencev.

Predstavitev delavnice za mlade na temo: Inovativnost in ustvarjalnost za mlade, ki ga izvaja Izobraževalni center Štore v sodelovanju z družbo Store Steel in Libertas so predstavili direktorica ga. Slavica Glavan, dr. Miha Kovačič, Štore Steel in ga. Elen Uršič, Libertas. Delavnico izvajajo za učence osnovnih šol in dijake srednjih šolv okviru projekta »Mladi za napredek Celje«.

Delavnica »Inovativnost in ustvarjalnost za mlade« predstavljanačin dela z mladimi, kjer so učenci in dijaki vključeni v reševanje konkretnih primerov iz posameznih podjetij pod vodstvom mentorja.

Pri ustvarjanju in izvajanju delavnice izvajalce vodi misel, ki jo je zapisal Edward de Bono v knjigi Priročnik pozitivne revolucije:

» Preveč enostavno je pritoževati se, kritizirati, godrnjati in napadati. Vse več ljudi čuti, da negativnost (nikalnost) ni dovolj. Vidijo potrebo po tem, da so konstruktivni, ustvarjalni in da prispevajo tako, da se stvari dogajajo…«

Cilji delavnice so:

 • Osvojiti kulturoustvarjalnosti in inovativnosti
 • Vzpodbuditi zanimanje za izobraževanje tehničnih poklicev
 • Mlade učiti teamskega dela in sodelovanjapri delu
 • Poklicno usmerjanje in motiviranje mladih za delo v industriji

Tridnevna delavnicaz mnogimi interaktivnimi aktivnostmi krepi povezanost v skupini mladih in jim prinaša prešeren in zabaven navdih za nadaljnje izobraževanje in delovanje na področju ustvarjalnosti in inovativnosti. Osnovni namen delavnice je osvojiti kulturo inovativnosti in kreativnosti. Preko praktičnih nalog s področja strojništva, ekologije, kemije, logistike, metalurgije in elektrotehnike se skupina sreča z razmišljanjem izven okvirjev in razvija ustvarjalne ideje. Hkratise na delavnici spoznava povezanost med komunikacijo, inovacijo in timom ter sidra pozitivno delovanje za dokončanje projektov. V projekt so do sedaj vključena podjetja Štore Steel, Valji in Etra.

V organizacijo izvajanja delavnic želijo vključiti več industrijskih organizacij, saj bi na ta način učence in dijake seznanjali konkretnim delominrazvojem v posameznih vrstah industrije. Na ta način bi jih tudi motivirali za ustvarjalne študije in poklice s področja naravoslovja in tehnike, obenem pa jim skozi reševanje praktičnih problemov/nalog prikažejo možnosti ustvarjalnega prispevka vsakega posameznika, ki pa je hkrati v skupinskem delu tudi prispevek k uspehu podjetja in družbe. Ustvarjalnost in inovativnost sta procesa, ki v veliki meri predstavljata konkurenčno prednost na področju delovanja človeških virov. Zato velja v delovanju podjetja razvijati okolje, v katerem se bosta v polni meri lahko razcvetela. Materialni, socialni in duhovni kapital je danes tesno povezan ravno z inovacijskimi procesi. Delavnica je za udeležence brezplačna in vzorni primer dobre prakse družbene odgovornosti podjetij kot prispevek družbe Štore Steel k predstavitvi polja inovativnosti in kreativnosti za mlade.

Gorazd Tratnik,
predsednik Odbora za kadre in izobraževanje 

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.