Zapri
Vajeništvo

Arhiv: Slovenski podjetniški sklad bo, v letu 2011, na novo objavil tri javne razpise v skupnem znesku 189,95 mio EUR, in sicer:

 

Obveščamo vas, da bo Slovenski podjetniški sklad letu 2011 na novo objavil tri javne razpise v skupnem znesku 189,95 mio EUR, in sicer: 

Produkti Sklada

Razpisana sredstva

vmio EUR

Predvidena objava

 

Oznaka produkta

2011

 

Garancije

P1 2011

Garancije Sklada za ugodne bančne kredite (60 do 80% garancije izdanega kredita)

58,38

Marec 2011

 

P1 TP 2011

Garancije Sklada za ugodne bančne kredite za tehnološke projekte

1.faza65,42

Marec 2011

 

2.faza61,05

 

126,47

 
       

P2 2011

Subvencije za zagon podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih

4,10

18.2.2011

 

P3 2011

Pogarancije za regionalne garancijske sheme

1,00

RSG-ji, ki bodo pristopili k sodelovanju z SPS-om

 
 

Skupaj 2011

189,95

   

 Nova kvota garancij Sklada za leto 2011

Nova kvota garancij v okviru razpisa P1 – Garancije sklada za ugodne bančne kredite 2011 in P1TP – Garancije Sklada za ugodne bančne kredite za tehnološke projekte 2011 v skupnem znesku 184,85 mio EUR bo objavljena predvidoma v mesecu marcu 2011.

Sklad je 20.1.2011 izvedel tudi zadnje odpiranje razpisa P1B - garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je še bil odprt iz leta 2010. Na omenjen rok je Sklad prejel 144 vlog, vloge so trenutno še v ocenjevanju. Prejemniki bodo znani približno konec meseca februarja.

Objava razpisa za zagonske subvencije za leto 2011

Predvidoma 18.2.2011 bo Slovenski podjetniški sklad objavil razpis P2 Sofinanciranje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v letu 2011.

Sklad želi z razpisom spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Na razpis se bodo lahko prijavila podjetja,ki so vključena v subjekte inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 18 mesecev od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Seznam subjektov inovativnega okolja je dosegljiv v evidenci subjektov inovativnega okolja, podjetja pa svojo vključenost dokazujejo s pisnimi potrdili le-teh in izjava SIO-ja (subjekti inovativnega okolja), v katerem SIO poda mnenje o usposobljenosti podjetniškega tima za zagon podjetja in kvaliteti poslovnega načrta.

Opozorilo: podjetja, ki se v letu 2011 na razpis P2 prijavljajo prvič, morajo biti ustanovljena najkasneje do objave razpisa.

Še vedno odprt javni razpis za lastniško financiranje

Lastniško financiranje (LF) – Kapitalske naložbe RS v zasebne družbe tveganega kapitala  

Z linijo za lastniško financiranje Sklad omogoča dodaten tvegan kapital, ki je nujno potreben za rast, razvoj ter lažji in boljši prodor na tuje trge hitro rastočih, visoko tehnoloških podjetij, ki se v Sloveniji še vedno srečujejo s pomanjkanjem ustreznih finančnih virov za svojo rast.  

Naslednje odpiranje vlog bo 14.3.2011.

VIR: ELEKTRONSKE NOVICE Slovenskega podjetniškega sklada

Dodatne informacije:
RGZ Celje
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Faks: 03/4267 410
www.gzs.si/OZ_Celje

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.