Regionalna gospodarska zbornica Celje

O RGZC

Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC), ustanovljena na ustanovni skupščini,  4. oktobra 2007, je s poslovanjem je pričela 1. februarja 2008.

RGZC je pravno samostojna zbornica, ki na osnovi pogodbe in Statuta GZS ostaja del sistema GZS. To pomeni, da imajo člani RGZC tudi status člana GZS in bodo enakovredno koristili storitve RGZC in storitve GZS. Plačevanje članarine bo urejeno ločeno, in sicer bodo člani RGZC plačevali članski prispevek za članstvo v RGZC in ločeno članarino za članstvo v GZS

Že sestav ustanovnih članov RGZC predstavlja najbolj reprezentativno jedro gospodarstva te regije, saj je v ustanovnih članicah zaposleno okoli 40% vseh zaposlenih v gospodarstvu regije in ustvarjeno več kot tretjina prihodkov. Z včlanitvijo (pristopna izjava), še pretežnega dela dosedanjih članov Območne zbornice Celje v RGZC pa ocenjujemo, da bo RGZC predstavljala okoli 2/3 gospodarske moči regije.

RGZC sledi svojemu poslanstvu in viziji ter preko svojih organov RGZC, s programom dela, določi prioritete delovanja zbornice ter nato avtonomno oblikuje stališča in predloge o razvojnih vprašanjih v regiji.

RGZC izvaja vrsto storitev in javnih pooblastil v podporo podjetjem in podjetnikom pri poslovanju in razvoju. 

RGZC edina gospodarska zbornica na območju bodoče celjske regije, ki sedaj pokriva območje šestih upravnih enot in združuje triindvajset občin.

O delu in dogodkih na  RGZC in v celjski regiji obveščamo s spletno stranjo, v preteklosti smo izdajali mesečnik Poslovni razgledi celjske regije. V primeru potrebe, ga bomo zopet uvedli.

Na RGZC razpolagamo z opremljenimi poslovnimi prostori - dvorana A in dvorana B. Poslovni prostori se nahajajo na lokaciji RGZC, Ljubljanska cesta 14, II. nadstropje. Objekt je lociran ob parkirni hiši, kjer je na razpolago veliko število zunanjih in notranjih parkirišč. Poleg namenov uporabe prostorov za lastno dejavnost, dajemo v preostalih terminih prostore tudi v najem za različne seminarje, delavnice, tečaje, posvete, skupščine podjetij, poslovna srečanja, sestanke, razgovore itd. tudi članom zbornice za njihove potrebe.
 

Vsako leto vas v "Gospodarskem potencialu regije" seznanimo s strukturo gospodarskih subjektov in značilnosti, ki se odražajo pri ustvarjanju ekonomskih rezultatov. Pomembne so primerjave z ostalimi regijami in znotraj gospodarskih subjektov, trendi razvoja posameznih dejavnikov kot tudi doseganja določenih razvojnih ciljev.

POSLANSTVO

Subjekti se  v zbornico združujejo zato, da usklajujejo svoje interese, ter da organizirano vplivajo na odločitve tistih, ki sprejemajo predpise na državni, regionalni in lokalni ravni, ter da z vrsto drugih storitev, ki se za člane ceneje organizirajo  v zbornici, izboljšujejo sebi možnosti povezovanja znotraj regije  za skupen nastop na trgu ali omogočajo kvalitetnejše informacije za poslovne odločitve .

Združevanje gospodarstva v območno zbornico je pomembno tudi z vidika bodočega regionalnega organiziranja države, kjer bo samo organizirano gospodarstvo lahko enakovreden partner institucijam v regiji in med regijami.


VIZIJA

Regionalna gospodarska zbornica želi postati osrednja in zato najmočnejša zastopnica interesov gospodarskih subjektov različnih panog iz celjske regije pri oblikovanju pogojev poslovanja na državni, regionalni in lokalni ravni, ter povezovalka interesov gospodarstva navznoter in navzven.

Svoj vpliv pri tem mora uveljavljati neposredno in učinkovito, zato se bo povezovala v sistemu zbornic in združenj, sodelovala pa bo z različnimi institucijami v regiji in državi. Stališča bo oblikovala v skladu z dejanskimi interesi članic.