Regionalna gospodarska zbornica Celje

Storitve RGZC     

                                                    

RGZC je samostojna pravna oseba zborničnega povezovanja v regiji in je s pogodbo o sodelovanju  povezana z GZS. Zbornica izvaja nsalednje storitve, 
katere so namenjene širši javnosti:

RGZC ima že sedaj vzpostavljeno sodelovanje z nekaterimi regionalnimi zbornicami zunaj države in izkušnje iz sodelovanja z nekaj diplomatskimi predstavništvi tujih držav v Sloveniji. Te stike bomo vzdrževali in poglabljali, možnosti za  nove stike in sodelovanje pa poskušali v čim večji meri izkoristiti. Povezave omogočajo poglabljanje sodelovanja na tujih trgih in kontakte naših članic s tujimi partnerji, ter so zlasti koristne za številne male in srednje družbe.

 

Skupne storitve in sodelovanje z GZS

 

Člani RGZC so tudi člani GZS, saj je RGZC del sistema GZS. Zato bodo člani RGZC imeli dostop do:

  • članskega centra GZS
  • zborničnega pomočnika,
  • storitev skupnih nalog, ki se bodo izvajale deloma tudi na RGZC,
  • posebej pomembno bo sodelovanje z Lobističnim centrom GZS, ki bo teklo v obe smeri .

Od aktivnosti naših članov v raznih odborih bo tudi odvisno uveljavljenje zahtev v Beli knjigi in vključevanje naših predlogov v zakonodajne postopke.