Regionalna gospodarska zbornica Celje

Gospodarski potencial celjske regije

 

GZS OZ Celje deluje na območju, ki meri 1691 km2 površine, kar je 8,3% površine Slovenije  in je razdeljeno na 23 občin celjske regije: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Radeče, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko.

Vsako leto naredimo Analizo gospodarstva podjetij celjske regije za preteklo leto, ki ga primerjamo preteklimi leti. Na ta način dobimo pogled kaj se dogaja z gospodarstvom naše regije v zadnjih letih.

Podatke črpamo iz »Rezultati poslovanja gospodarskih družb na območju občin, ki jih pokriva AJPES, izpostava Celje«. Podlaga zanje so podatki iz letnih poročil za vsako leto, ki  jih družbe predložijo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah za namen državne statistike.