Regionalna gospodarska zbornica Celje

Gospodarski potencial celjske regije

 

GZS OZ Celje deluje na območju, ki meri 1691 km2 površine, kar je 8,3% površine Slovenije  in je razdeljeno na 21 občin celjske regije: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko.

Vsako leto naredimo Analizo gospodarstva podjetij celjske regije za preteklo leto, ki ga primerjamo preteklimi leti. Na ta način dobimo pogled kaj se dogaja z gospodarstvom naše regije v zadnjih letih.

Podatke črpamo iz »Rezultati poslovanja gospodarskih družb na območju občin, ki jih pokriva AJPES, izpostava Celje«. Podlaga zanje so podatki iz letnih poročil za vsako leto, ki  jih družbe predložijo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah za namen državne statistike.

Gospodarski potencial celjske regije


predstavlja strukturo gospodarskih subjektov in značilnosti, ki se odražajo pri ustvarjanju ekonomskih rezultatov.


Namen te predstavitve je informirati članice in tudi ostale o dosežkih gospodarstva v regiji, istočasno pa služi tudi za vplivanje na oblikovalce ekonomske politike v državi in ožje, da upoštevajo določene ugotovitve kot osnove za sprejemanje ustreznih ukrepov, ki lahko pozitivno vplivajo na bodoča dogajanja in rezultate.

Zbornica predstavlja potenciale regije tako, da povzema letne rezultate poslovanja gospodarskih subjektov iz različnih virov in sestavi preglednice ter ustrezne komentarje ter ocene.

V nadaljevanju predstavljamo gospodarsko predstavitev celjske regije