Regionalna gospodarska zbornica Celje

»Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – Zdravo in aktivno v prihodnost« NAPREJ

 

Vodilni partner:

Fundacija  Prizma, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

 

Partnerji konzorcija:

Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, 2000 Maribor

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana

 

Pogodbeni partner:

REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE, Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje

 

Trajanje projekta

48 mesecev (oktober 2017-september 2021)

 

Opis projekta

Namen projekta je pomagati podjetjem in njihovim zaposlenim, še posebej starejšim od 45 let,  pri obvladovanju in preprečevanju psihosocialnih dejavnikov tveganja. V okviru projekta bo oblikovan program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (program PSDT).

Z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi bomo izboljšali duševno zdravje zaposlenih v pilotskih podjetjih, njihovo obvladovanje PSDT ter medosebne odnose na delovnem mestu, kar se bo posledično odražalo v nižji bolniški odsotnosti, manjšem številu nesreč in poškodb pri delu ter manjšem številu prezgodnjih upokojitev. Hkrati sta cilja projekta tudi motivirati delodajalce ter ostale vodstvene kadre za izvajanje ukrepov na področju obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj ter ozavestiti delodajalce, zaposlene in širšo javnost o pomenu obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj.

Projektne aktivnosti

V okviru projekta NAPREJ bo razvit Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT), v katerega bo vključenih 10.000 zaposlenih iz podjetij s sedežem v  Vzhodni kohezijski regiji. V okviru Programa PSDT se bo izvajalo izobraževanja, psihološka svetovanja in informiranje zaposlenih o področju duševnega zdravja. Pričakuje se, da bo takšen celostni pristop k ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja zaposlenih vplival tudi na izboljšanje medosebnih odnosov na delovnem mestu ter večjo motiviranost zaposlenih, da več pozornosti namenijo skrbi za lastno duševno zdravje. Slednje je zelo pomembno, saj je posameznik v prvi vrsti sam odgovoren za svoje zdravje, delodajalec mu lahko pri tem le pomaga na način, da mu omogoča delo v spodbudnem, urejenem in podpornem delovnem okolju.

Podjetja, katerih zaposleni bodo vključeni v Program PSDT:
  • Elektro Celje d.d.
  • Gorenje Surovina d.o.o.
  • Komunala Brežice d.o.o.
  • Nova KBM d.d.
  • Odelo Slovenija d.o.o.
  • Pošta Slovenije d.o.o.
  • Talum d.d.

Spletna stran projekta: https://www.naprej.eu/

Projekt NAPREJ sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.