Regionalna gospodarska zbornica Celje

Predsednik RGZC

Skladno s 26. členom Statuta RGZC je bil na 6. redni Skupščini RGZC, dne 16. aprila 2013 imenovan za predsednika Regionalne gospodarske zbornice Celje Izidor Krivec. 

Še pred potekom mandata, ga je 2. redni seji 2018, Upravni odbor RGZC predlagal tudi za naslednji mandat. Ponovno je bil imenovan 11. aprila 2018 na 12. redni Skupščini RGZC. Mandat predsednika traja pet let.

 

Slednji pravi, da bodo glavni poudarki pri sodelovanju v smislu izboljšanja poslovnega okolja, ki ga gospodarstvo v teh kriznih časih nujno potrebuje. Mnenja je, da je gospodarstvo edino, ki lahko skupaj z ostalimi deležnik državo reši iz krize.

 POVEZAVA DO PRISPEVKA TV CELJA

Direktor RGZC

V skladu s sklepi 3. korespondenčne seje UO RGZC, z dne 18. 5. 2020, na osnovi 23., 27. in 34. člena Statuta RGZC, se za direktorja Regionalne gospodarske zbornice Celje, s 1. julijem 2020 za mandatno dobo petih let, imenuje TOMAŽ BENČINA, univ. dipl. inž. metalurgije in uni. dipl. ekonomist.