Regionalna gospodarska zbornica Celje

Predsednik RGZC

Skladno s 26. členom Statuta RGZC je bil na 6. redni Skupščini RGZC, dne 16. aprila 2013 za predsednika Regionalne gospodarske zbornice Celje imenovan Izidor Krivec (Celjske mesnine d.o.o.). 

Ponovno je bil imenovan na 2. redni seji 2018  za naslednji mandat in nato po poteku še 11. aprila 2018 na 12. redni Skupščini RGZC.  G. Krivec je svoj četrti mandat  nastopil s 14.4.2023, ko ga je Skupščina RGZC na svoji 2. redni seji ponovno imenovala za predsednika RGZC. Mandat predsednika traja pet let.

 

Slednji pravi, da bodo glavni poudarki pri sodelovanju v smislu izboljšanja poslovnega okolja, ki ga gospodarstvo v teh kriznih časih nujno potrebuje. Mnenja je, da je gospodarstvo edino, ki lahko skupaj z ostalimi deležnik državo reši iz krize.

 POVEZAVA DO PRISPEVKA TV CELJA

Direktor RGZC

V skladu s sklepi 3. korespondenčne seje UO RGZC, z dne 18. 5. 2020, na osnovi 23., 27. in 34. člena Statuta RGZC, se za direktorja Regionalne gospodarske zbornice Celje, s 1. julijem 2020 za mandatno dobo petih let, imenuje TOMAŽ BENČINA, univ. dipl. inž. metalurgije in uni. dipl. ekonomist.