Regionalna gospodarska zbornica Celje

Predsednik RGZC

Skladno s 26. členom Statuta RGZC je bil na 6. redni skupščini RGZC, dne 16. aprila 2013 imenovan za predsednika Regionalne gospodarske zbornice Celje Izidor Krivec.

 

Slednji pravi, da bodo glavni povdarki pri sodelovanju v smislu izboljšanja poslovnega okolja, ki ga gospodarstvo v teh kriznih časih nujno potrebuje. Mnenja je, da je gospodarstvo edino, ki lahko skupaj z ostalimi deležnik državo reši iz krize.

 POVEZAVA DO PRISPEVKA TV CELJA

Direktor RGZC

V skladu s sklepi 5. redne seje UO RGZC, z dne 27. 3. 2009, na osnovi 23., 27. in 34. člena Statuta RGZC, se za direktorja Regionalne gospodarske zbornice Celje, z 11. marcem 2014, imenuje Drago Polak, univ. dipl. inž. graf. teh., za mandatno dobo petih let.