Regionalna gospodarska zbornica Celje

ATA zvezek (ATA Carnet) - potni list za vaše blago

Postopek pridobitve ATA zvezka je enostaven
Običajno lahko ATA zvezek pridobite v nekaj  dneh, vendar v posebnih primerih, odvisno od organizacijske oblike imetnika, vrste in vrednosti blaga in države uvoza ter števila strank pred vami, postopek traja tudi več dni ali pa izdaja ATA zvezka sploh ni možna. 
Zato vam priporočamo, da pričnete s postopkom pridobivanja ATA zvezka teden dni pred predvidenim izvozom.

Oddajte e-vlogo preklo spletne ATA aplikacije  http://eatazvezki.gzs.si/ in izdan ATA zvezek prejmete po pošti na vaš naslov ali ga osebno prevzamete na zbornici.

e-Postopek pridobitve ATA zvezka

1. KORAK: Registracija uporabnika aplikacije
2. KORAK: Registracija imetnika ATA zvezka (podjetje ali fizična oseba)
3. KORAK: Priprava seznama blaga: podatke o blagu lahko vpisujete direktno v aplikacijo ALI pa priložite seznam v pdf. formatu, ki ga pripravite v excelovi predlogi: Seznam blaga
4. KORAK: Priprava in oddaja vloge (in izjave) za pridobitev ATA zvezka. (Če se vam ne pokaže vloga, na vrhu zaslona omogočite pojavna okna!). Tu lahko priložite tudi dokazilo o plačilu.
5. ZADNJI KORAK: Komunikacija glede plačila in prevzema ATA zvezka, v kolikor niste priložili dokazila o plačilu v 4 . koraku.

Celoten postopek pridobitve ATA zvezka poteka v naslednjih korakih. 
NAVODILA ZA PROGRAM

Strošek pridobitve ATA zvezka

Strošek pridobitve ATA zvezka je sestavljen iz treh delov. Plačate lahko skupaj z nakazilom na račun GZS, Dimičeva 13, Ljubljana: NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali SKB SI56 0310 0100 2177 231, sklic 00 1200:

  • obrazec: cena je odvisna od števila držav začasnega uvoza in tranzitnih držav ter posebnosti v posameznih državah. Npr.  cena obrazca (komplet brez tranzitnih listov) za eno državo npr. Srbijo ali BIH je 88 €,  cena obrazca (komplet s tranzitnimi listi) za Črno goro (tranzit čez BIH) je 128 €. 
  • zavarovalna premija: znaša 0,37 %  od skupne vrednosti blaga, vendar najmanj 10 € in največ 800 €. Gre za zavarovanje plačila uvoznih dajatev tretji državi in ne za zavarovanje blaga! V izjemnih primerih lahko zavarovalnica odobri nižjo premijo.
  • poštni stroški: 3,5 €Velja za oddelek Javne listine v Ljubljani. Stroški na regionalnih zbornicah se lahko razlikujejo. V primeru, da boste ATA zvezek osebno prevzeli na zbornici, ki bo ATA zvezek izdala, ni tega stroška.
Ne spreglejte
Omejitve in dodatni pogoji

Pred izdajo ATA zvezka za določene pravno organizacijske oblike, vrste ali vrednosti blaga mora izdajatelj pridobiti soglasje zavarovalnice. Pri določanju skupne vrednosti blaga se upoštevajo vrednosti blaga iz vseh še veljavnih zvezkov, nevrnjenih ter vrednost blaga za katerega vlagatelj zahteva izdajo novih zvezkov. Zavarovalnica lahko v teh primerih izdajo ATA zvezka pogojuje z dodatnimi zavarovanji oz. drugimi oblikami jamstva (npr. predložitev menice in menične izjave, sklenitev kargo transportnega zavarovanja, ipd). Soglasje zavarovalnice pridobi zbornica v naslednjih primerih:

·         za fizične osebeza blago skupne vrednosti več kot 6.000 EUR

·         za samostojne podjetnike, mala podjetja in društvaza blago skupne vrednosti več kot 40.000 EUR 

·         za srednja, velika podjetja, javna podjetja ter zavode, kjer je razvidno državno lastništvo: za blago skupne vrednosti več kot 200.000 EUR

·         za društva, zavode in druge pravno-organizacijske oblike, ki niso navedene zgoraj: obvezno soglasje zavarovalnice, ne glede na vrednost blaga.

·        


Vlogo za pridobitev ATA  zvezka je možno oddati samo preko ATA aplikacije in ne več po e-pošti ali fizično na zbornici!