Regionalna gospodarska zbornica Celje

ATA zvezek - potni list za vaše blago

Za urejanje ATA zvezka je potrebno pripraviti sledeče:

  1. Izpolniti vlogo za izdajo zvezka ATA.
  2. Pripraviti seznam blaga (primer seznama v tabeli spodaj).
  3. Poravnati znesek za nakup listin na račun Dimičeva 13, Ljubljana: 02924-0017841495, sklic: 1201 (Za ceno zvezka pokličite prosim na 03/4267-400, saj se listina prilagaja glede na državo, v katero potujete.)
  4. Poravnati znesek zavarovalne premije, ki znaša 0,37% od skupne vrednosti blaga.  Znesek zavarovalne premije ne sme biti manjši od 10,00 EUR, ne glede na morebitno manjšo vrednost blaga navedenega v zvezku.
  5. Urediti pooblastilo za urejanje dviga ATA zvezka.

Dokumentacija za dvig in urejanje ATA zvezka
DOKUMENT POVEZAVA
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ZVEZKA ATA KLIK
VLOGA ZA IZDAJO ZVEZKA ATA KLIK

POOBLASTILO ZA UREJANJE IN DVIG ZVEZKA ATA

KLIK

PRIMER SEZNAMA BLAGA KLIK

Račun, na katerega nakažete znesek za nakup listin in zavarovalne premije:

02924-0017841495, sklic: 1201

GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

 

Za pridobitev listine na zbornici potrebujete:

1. Izpolnjeno vlogo za izdajo zvezka ATA v 2 izvodih.
2. Seznam blaga v najmanj 7 izvodih (odvisno v katero državo potujete).
3. Obe potrdili o plačilu.
4. Pooblastilo za urejanje in dvig zvezka ATA.


Opozorilo: 
Na RGZC ne morete poravnati stroškov urejanja javnih listin, saj ne poslujemo z gotovino.


Navodila za izpolnjevanje ATA zvezka:


Več o listini ATA zvezek: KLIK


Države podpisnice konvencije ATA.Pripeti dokumenti