Regionalna gospodarska zbornica Celje

Članstvo v mednarodnih organizacijah

Gospodarska zbornica je članica:

  • vplivnega Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju,
  • poleg članstva GZS v Eurochambres, ICC in sodelovanja na podlagi bilateralnih sporazumov s posameznimi tujimi gospodarskimi zbornicami se združenja dejavnosti GZS povezujejo v okviru številnih mednarodnih panožnih združenj,
  • Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu kot največje svetovne poslovne organizacije, ki v sodelovanju z WTO in vrsto drugih mednarodnih institucij spodbuja liberalizacijo mednarodnega poslovanja, razvoj avtonomnega gospodarskega prava in poslovne etike.
  • SKEP - Analitska skupina GZS je član v evropski organizaciji A.I.E.C.E. - združenju neodvisnih evropskih inštitucij, ki ocenjujejo in napovedujejo konjunkturo (Association d'Institutes Economiques de Conjoncutre Economique).