Regionalna gospodarska zbornica Celje

Priznanja inovativnosti  


Priznanja za najboljše inovacije so vseslovenska medijska promocija inovacij. Z njo je pred šestnajstimi leti pričela Območna gospodarska zbornica Zasavje, sledile so še ostale območne in regionalne zbornice, leta 2001 pa je s podelitvijo priznanj in diplom za najboljše inovacije celjske regije, pričela tudi Regionalna gospodarska zbornica Celje (v nadaljevanju RGZC).  Število prijavljenih inovacij  iz leta v leto narašča, priznanja pa so iz leta v leto višja.


 

V skladu z Zakonom o gospodarskih zbornicah (Ur.l. RS, 60/2006), na osnovi programskih nalog GZS pri pospeševanju inovacijske dejavnosti (10. člen Statuta GZS z dne 22.11.2006 in 14.03.2007), je Upravni odbor Regionalne gospodarske zbornice Celje (v nadaljevanju RGZC), preko 4. korespondenčne seje dne, 6.1.2010 sprejel pravilnik o podelitvi priznanj in diplom inovacijam v celjski regiji v katerem so se določila merila, način in postopek zbiranja, ocenjevanja ter podeljevanja priznanj in diplom za vsakoletne inovativne dosežke na območju RGZC.

 

Priznanja za najboljše inovacije, na regionalni ravni, predstavljajo najvišje priznanje inovativnim dosežkom regijskih podjetij in so del vseslovenske promocije inovacij, kjer danes sodelujejo vse Regionalne gospodarske zbornice in Območne zbornice Gospodarske zbornice Slovenije. Najboljše inovacije na regionalnem nivoju se uvrstijo v finale za izbor nagrajevanja na nacionalni ravni, nagrajene inovacije na nacionalni ravni pa se promovirajo v mednarodnem prostoru.