Regionalna gospodarska zbornica Celje

Javna pooblastila in druge listine

Gospodarska zbornica Slovenije omogoča svojim članom in tudi nečlanom pridobitev javnih in drugih listin na enem mestu. Javne listine izdaja na podlagi podeljenih javnih pooblastil.


Na RGZC lahko pridobite sledeče javne listine:
 JAVNE LISTINE
              ATA karnet (potni list za vaše blago)
             
 Certifikat o poreklu blaga (Certificate of Origin)

 

Gospodarska zbornica lahko zaradi zahtev tujih partnerjev, preden domače podjetje overi in nadoveri listine pri pristojnih organih, na listini, za uporabo v mednarodnem prometu, potrdi le dejstvo, da je podjetje član zbornice. Drugih dejstev (zlasti istovetnosti strank, avtentičnost listine, vsebinska ustreznost listine ipd., zbornica ni pristojna in v skladu z veljavnimi predpisi, ne sme potrjevati. 

Cenik javnih listin

Listina

Cena

Potrdilo o poreklu blaga "Certificate of Origin"

18,00 €

ATA zvezek "ATA Karnet"

Osnovni zvezek brez tranzitnih držav (npr. BIH, Srbija, Švica)

88,00 €

Zvezek z eno tranzitno državo (npr. čez Srbijo v Makedonijo)

128,00 €

Notranji list zvezka(za vsako dodatno državo potrebujete 4 liste) ali taloni za uporabo carine

8,00 €
Nosilna stran zvezka ATA  

 20,00 €

 

 

Račun na katerega se plačajo listine:

02924-0017841495, sklic: 1201

GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

 Opozorilo: Na RGZC ne morete poravnati stroškov urejanja javnih listin, saj ne poslujemo z gotovino.


Uradne ure potrjevanja javnih listin

 

                                                           

 

 

Od ponedeljka do četrtka

V petek in dan pred prazniki


08:00- 13:00


08:00- 12:00