Regionalna gospodarska zbornica Celje

Trajnostni razvoj savinjske regije

RGZC spodbuja zavedanje o pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji ter vzpostavitev podpornega okolja za razvoj družbeno odgovorne podjetniške prakse.


Družbeno odgovorno podjetništvo podjetjem prinaša marsikatero korist: večji ugled in zaupanje med zaposlenimi ter poslovnimi partnerji, izboljšanje odnosov s skupnostjo, varčevanje pri skrbnem ravnanju s surovinami in materiali, večjo privlačnost za vlagatelje kapitala, ipd.

Družbena odgovornost podjetij pomeni usklajevanje različnih interesov deležnikov s cilji in strategijo podjetja. Uspešno sodelovanje z deležniki ne pomaga samo podjetju, da si zavaruje in gradi vodilno vlogo v vse bolj kompleksnem in spreminjajočem se poslovnem okolju, ampak prispeva tudi k sistemskim spremembam, ki vodijo v trajnostni razvoj. 

Na spletu si lahko ogledate predstavitev Dežele Celjske. 

 

DEKLARACIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SAVINJSKE REGIJE

v pdf. obliki

Nagovor direktorja RASR d.o.o., g. Janeza Jazbeca ob prvi obletnici podpisa DEKLARACIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SAVINJSKE REGIJE IN OB SLAVNOSTNEMU PODPISU PODJETNIKOV.