Regionalna gospodarska zbornica Celje

 

V okviru projekta so bile opravljene tri analize s pregledom domačih in tujih dobrih praks, in sicer ena s področja stanja socialnega dialoga pri nas in v tujini, dve s področja trga dela pri nas in v tujini s poudarkom na problematiki zaposlovanja mladih in starejših.

 

POROČILO ANALIZE STANJA NA TRGU DELA: ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH TER UPRAVLJANJE S STAREJŠIMI ZAPOSLENIMI V SLOVENIJI IN TUJINI


POROČILO ANALIZE STANJA NA PODROČJU SOCIALNEGA DIALOGA V SLOVENIJI IN TUJINI TER PREGLED DOBRIH PRAKS DOMA IN V TUJINI

POROČILO ANALIZE STANJA NA TRGU DELA: ZAPOSLOVANJE MLADIH TER UPRAVLJANJE Z MLAJŠIMI ZAPOSLENIMI V SLOVENIJI IN TUJINI

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.