Regionalna gospodarska zbornica Celje

Izdaja obrazca "Certifikat o poreklu"

Za dokazovanje nepreferencialnega porekla blaga se uporablja Potrdilo o poreklu blaga (t.i. Certificate of Origin), ki je uradna izjava o poreklu izdelkov, potrjena s strani Gospodarske zbornice Slovenije. Potrdilo o poreklu blaga je sestavljeno iz treh izvodov:

  • originala, ki spremlja blago,
  • kopije (za vlagatelja) IN
  • zahtevka za izdajo (za GZS).

Potrdilo se izda samo, če so izpolnjeni pogoji in če blago, na katerega se nanaša, ustreza merilom za pridobitev slovenskega oz. skupnostnega porekla. Vložnik mora pravilno izpolnjenemu obrazcu priložiti tudi:

  • izvozno fakturo


Postopek pridobitve Potrdila o poreklu blaga 

in potrditve drugih listin 

 

Pred prvo uporabo pošljite izpolnjeno Garantno izjavo  (velja eno leto oz. do spremembe podatkov).

 

Obvezne priloge pri izdajo potrdila so:

·         izvozna faktura ter

·         ustrezna dokazila o poreklu (izjava proizvajalca ali dobavitelja - Izjava nepreferencialno poreklo,  Declaration non-preferential origin, tuje potrdilo o poreklu).    

 

Potrdilo pridobite preko aplikacije na www.essCert.com.

E-povabilo za dokončanje registracije bo prejel glavni uporabnik, ki ga boste navedli na garantni izjavi.

 

Možnosti izdaje potrdila:

·         Izpolnite e-vlogo ter po odobritvi s strani zbornice natisnite vsebino in podpis na prej kupljen obrazec. V programu izberite prednastavljeno možnost Natisne izvoznik.

·         Vsebino vam lahko natisnemo na zbornici: izpolnite e-vlogo ter označite Natisne zbornica.

 

Potrditev ostalih dokumentov

Preko spletne aplikacije essCert  lahko oddate v potrditev tudi druge dokumente (npr. izvozne fakture, pogodbe, cenike, vabila):
- kot priloga pri Potrdilu o poreklu blaga
- kot samostojna storitev.

Zahtevana oprema in časovni okvir

Zahtevana oprema za uporabo aplikacije essCert:
·        Internet, predlagamo uporabo brskalnika Chrome in
·        Barvni tiskalnik. 

Časovni okvir

E-vloge bodo rešene v najkrajšem možnem času. 
Reševale se bodo v času uradnih ur posamezne zbornice. Po predhodnem dogovoru je možna potrditev tudi izven tega časovnega okvira.

Strošek

Cena obrazca Potrdilo o poreklu blaga je 15,80 €, cena potrditve enega dokumenta je 18 €, stroški pošiljanja po pošti so 3,50 €.

Plačate lahko z nakazilom na račun GZS, Dimičeva 13, Ljubljana: NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali SKB SI56 0310 0100 2177 231, sklic 00 1200 - matična številka podjetja (pošljite dokazilo). Cene in načini plačila so navedeni v Ceniku