Regionalna gospodarska zbornica Celje

PROJEKT PODPORE INTERNACIONALIZACIJI CELJSKEGA IN REGIJSKEGA GOSPODARSTVA - 

www.celje-international.com

Osnovni namen projekta je sistematično razviti organizacijsko platformo za spodbujanje bilateralnega in multilateralnega gospodarskega sodelovanja med poslovnimi subjekti, ki delujejo na področju celjske regije in subjekti v mednarodnem poslovnem okolju.

Projekt z delovnim imenom »CELJE INTERNATIONAL« deluje pod okriljem Odbora za internacionalizacijo, ki združuje sledeče institucije in podjetja.

Delovanje projekta je usmerjeno v:

  • Povečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja;
  • Podporo iskanju tujih neposrednih kot posrednih naložb;
  • Podporo graditvi lastnih blagovnih znamk poslovnih subjektov v regiji;
  • Podporo in ozaveščanje o novih načinih sodelovanja ter iskanja razvojnega kapitala;

Projekt je namenjen srednjim in malim podjetjem ter obrtnikom kot tudi ostalim zainteresiranim institucijam in združenjem, ki so posredno ali neposredno povezani z gospodarstvom.

Projekt vodi Odbor za internacionalizacijo, katerega člani so:

Miloš Rovšnik, predsednik odbora, pooblaščenec župana Mestne občine Celje za gospodarstvo
Tatjana Štinek, članica, svetovalka na Območni obrtno-podjetniški zbornici v Celju
Iva Zorenč, članica, direktorica Razvojne agencije Savinjske regije
Saša Lavrič, članica, direktorica Inkubatorja Savinjske regije
Drago Polak, član, direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje
Iztok Seničar, član, svetovalec uprave družbe Kovintrade
Peter Pišek, član, direktor družbe Frigotransport Pišek&HSF
Robert Otorepec, član, izvršni direktor družbe Celjski sejem
Janko Trobiš, član, vodja oddelka za gospodarstvo na Mestni občini Celje
Vladimir Bukvič, član, generalni sekretar Kluba podjetnikov Zlatorog Celje
Primož Kristan, član, operativni vodja projekta Celje International

Predstavitev Celje International (.pdf)

Kontakti

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z našim delom ali potrebujete pomoč na področju mednarodnih odnosov nas kontaktirajte.

Primož Kristan
operativni vodja projekta Celje International
00386 41 383 651
pkristan@teroplus.si
Miloš Rovšnik
predsednik Odbora za internacionalizacijo
00386 40 310 401
rovsnik@slo-zeleznice.si