Regionalna gospodarska zbornica Celje

PROJEKT PODPORE INTERNACIONALIZACIJI CELJSKEGA IN REGIJSKEGA GOSPODARSTVA - 

www.celje-international.com

Osnovni namen projekta je sistematično razviti organizacijsko platformo za spodbujanje bilateralnega in multilateralnega gospodarskega sodelovanja med poslovnimi subjekti, ki delujejo na področju celjske regije in subjekti v mednarodnem poslovnem okolju.

Projekt z delovnim imenom »CELJE INTERNATIONAL« deluje pod okriljem Odbora za internacionalizacijo, ki združuje sledeče institucije in podjetja.

Delovanje projekta je usmerjeno v:

 • Povečanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja;
 • Podporo iskanju tujih neposrednih kot posrednih naložb;
 • Podporo graditvi lastnih blagovnih znamk poslovnih subjektov v regiji;
 • Podporo in ozaveščanje o novih načinih sodelovanja ter iskanja razvojnega kapitala;

Projekt je namenjen srednjim in malim podjetjem ter obrtnikom kot tudi ostalim zainteresiranim institucijam in združenjem, ki so posredno ali neposredno povezani z gospodarstvom.

Projekt vodi Odbor za internacionalizacijo, katerega člani so:

 • Tomaž Benčina , predsednik odbora, direktor Območne gospodarske zbornice Celje
 • Miloš Rovšnik , Mestna občina Celje
 • Peter Pišek , direktor podjetja Frigotransport Pišek&HSF
 • Saša Lavrič, direktorica Podjetniškega inkubatorja Savinjske regije
 • mag. Tatjana Štinek , svetovalka na projektu SPOT svetovanje Savinjska
 • Iva Zorenč , direktorica Razvojne agencije Savinjske regije
 • Alenka Vodončnik , direktorica Agencije Ave, Alenka Vodončnik sp,
 • Janko Trobiš , Mestna občina Celje

Predstavitev Celje International (.pdf)