Regionalna gospodarska zbornica Celje

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

AJPES

Temeljne skupine nalog AJPES:

  1. Letna poročila
  2. Statistična raziskovanja
  3. Registri in evidence podatkov
  4. Bonitetna dejavnost
  5. Večstransko pobotanje obveznosti in terjatev
  6. Informacije o finančnih gibanjih, o premoženjsko finančnem položaju in o poslovnem izidu poslovnih subjektov

Izpostava AJPES Celje
Gubčeva 2, 3000 Celje
Tel.: 03/4267 302
Faks: 03/4267 360
vodja izpostave: Darja Lipičnik, darja.lipicnik@ajpes.si