Zapri

PREDSTAVITEV IN PONUDBA STORITEV Doma Nine Pokorn


Dom Nine Pokorn (DNP) je posebni socialni varstveni zavod za odrasle, ki opravlja posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle osebe s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju.

Upravičencem se nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa osnovno oskrbo, zdravstveno oskrbo in različne programe s funkcijo višje kvalitete življenja.  Nameščeni so v šestih stanovanjskih sklopih od katerih so tri dislocirane bivalne enote, z lepim okoljem, ki dajejo stanovalcem občutek domačnosti in varnosti.

V okviru zgoraj omenjenih programov v DNP že deseto leto poteka posebna oblika delovne terapije v tako imenovanih inštrukcijskih delavnicah, kjer je trenutno vključenih 96 stanovalcev. Opravljamo različna industrijska dela za različna podjetja kot so: Sijaj Hrastnik, Secaplast Laško, Vivapen Celje, Lukše Stane s.p. – Mozirje, Gorenje Velenje. Občasno pa sodelujemo še z ostalimi podjetji kot so: Afrodita Rogaška Slatina, Bio Magi- Rogaška Slatina, Sitotisk – Dolenja vas itd..

Stanovalci pri industrijskem delu obvladajo bolj in manj zahtevne postopke dela. Za boljšo predstavo vam v nadaljevanju navajam dela, ki jih izvajamo:

  • Zvijanje, varjenje in pakiranje različnih tesnil,
  • sestavljanje uvodnic s pomočjo stiskalnice,
  • sortiranje uvodnic,
  • montaža grla in vijakov na stropnike,
  • pritrditev vzmeti na kovinski podstavek ter vstavitev v leseni utor,
  • sponkanje in pakiranje bombic,
  • različna drobna varjenja itd.

Delo v tej obliki našim stanovalcem omogoča velik približek neinstitucionalnemu življenju. Na  »delo«, radi prihajajo, saj jim to predstavlja posebno vrsto druženja, ki jim daje občutek koristnosti, varnosti, izmenjava mnenj, izkušenj ipd.  Minimalen zaslužek konec meseca pa jim omogoča, da zadovoljijo katero od svojih potreb, kot so kavica, cigareti, obisk kakšnega koncerta in podobno.

Menim, da so naše storitve dobra poslovna priložnost za Vaše podjetje, da za simbolno ceno opravimo za Vas kvalitetno storitev, ki bo opravljeno v obojestransko zadovoljstvo.

Več informacij:

Koordinator inštr. delavnic                        Strokovna vodja

Mojca Grobelnik  dipl. diz.                         Nevenka Janež univ. dipl. psih.

naslov:

Pernovo 4/a, 3310 Žalec

telefon:

(03) 713 29 00

faks:

(03) 713 29 10

internet:

www.ssz-slo.si/slo/main.asp?id=171761FF  

elektronski naslov:

dom_nine_pokorn.zalec@siol.net


Avtor: Andreja Semolič, RGZC