Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: RGZC aktualna delavnica Ureditev pravnih podlag plačila za delo pri delodajalcu, 24. november 2011, od 9. do 12. ure

   

 RGZC, v sodelovanju s PRAVNO SLUŽBO GZS,
organizira aktualno delavnico in razpravo v sklopu projekta
»VI SPRAŠUJETE, MI ODGOVARJAMO«  

UREDITEV PRAVNIH PODLAG PLAČILA ZA DELO PRI DELODAJALCU

v četrtek, 24. novembra 2011 od 9. do 12.00. ure
Regionalna gospodarska zbornice Celje, Ljubljanska 14/II, Celje

 

Po letu 2005, ko je odpovedana kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti, so se posamezne dejavnosti brez kolektivne pogodbe znašle brez opredeljenih temeljnih institutov politike nagrajevanja pri delodajalcu. Prejemki iz delovnega razmerja, kot jih je opredelil Zakon o delovnih razmerjih, so odtlej v vsaki od dejavnosti nekoliko drugače urejeni. Tako včasih lahko nastanejo vprašanja, kako to uskladiti in ali gre za identične pojme; obenem pa se postavljajo praktična vprašanja, npr: ali upoštevati zakon ali kolektivno pogodbo podjetja; ali lahko te pravice zniža podjetniška kolektivna pogodba in pogodba o zaposlitvi, itd.

 

NAMEN DELAVNICE

Opozoriti želimo, na katere vrste prejemkov mora delodajalec paziti pri opredeljevanju institutov plačila za delo, kamor sodijo poleg plače tudi drugi osebni prejemki in povračila stroškov ter kje mora opredeliti njihovo vsebino. Obenem želimo opozoriti na primerno nomotehnično pripravo pravnih podlag, ki bodo to urejale: kolektivne pogodbe v podjetju ali v določenih primerih akta delodajalca ter pogodbe o zaposlitvi.

 

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA

Vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, direktorjem predvsem mladih manjših in srednjih podjetij in vsem ostalim, ki bi želeli izvedeti kaj več ali izboljšati svoje poznavanje navedenega področja

VSEBINA DELAVNICE

 1. Prejemki v delovnem razmerju:
  • Plača in osnovna plača
  • Najnižja osnovna plača in izhodiščna plača
  • Drugi osebni prejemki
  • Povračila stroškov
 2. Prikaz kvalitetne ureditve teh institutov v podjetniški kolektivni pogodbi skladno z aktom o organizaciji in sistemizaciji ter njihova pravilna ureditev v pogodbi o zaposlitvi; praktični prikaz poudarkov ureditve v podjetniški kolektivni pogodbi oz. aktu delodajalca ter v pogodbi o zaposlitvi.
 3. Pojmovanje bruto/neto prejemka in pomen tega pri izplačilu

 

PREDAVATELJICA

 

Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., samostojna pravna svetovalka vPravni službi GZS,kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom ter socialnim dialogom in ima na tem področju bogate domače izkušnje, za sabo pa tudi izobraževanja v tujini in sodelovanja v mednarodnih projektih na to temo. Je članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih. Je strokovna vodja internega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov (ARDS), ki poteka po zaključku dvoletnega projekta GZS kot nosilca. Od leta 2008 je Sekretarka Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

TRAJANJE DELAVNICE

Delavnica bo v četrtek, 24. novembra 2011 od 9. do 12.00. ure.

KOTIZACIJA IN PLAČILO:

 • za člane GZS in RGZC 40,00 € z vključenim DDV - vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (člana) priznavamo pri plačilu kotizacije 20% popust.
 • za ostale udeležence 100,00 € z vključenim DDV

Kotizacija zajema udeležbo na seminarju in gradivo. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun pri Banki Celje SI56 0600 0098 2068 069.

Prosimo, da pošljete potrdilo o plačani kotizaciji na faks št.: 03/426 74 10 oziroma prinesete s sabo na seminar. Račun boste prejeli po izvedenem dogodku.

PRIJAVE IN ODJAVE

Pisne prijave in odjave sprejemamo do 22. novembra 2011, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

 • po telefaksu: 03/426 74 10, 
 • po elektronski pošti: tajnistvo@rgzc.si,
 • z elektronsko prijavnico na tej strani

   Delavnico zelo priporočamo! Vabljeni!

   

  Andreja Semolič
  Samostojna svetovalka

  Drago Polak
  Direktor RGZC

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.