Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: RGZC: Odbor za izobraževanje in kadre, Predstavitev programa »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«, 22. november 2011, ob 13. uri

 Odbor za izobraževanje in kadre pri RGZC

 vabi vodje kadrovskih služb, kadrovske delavce, direktorje srednjih, mikro in malih podjetij na

Predstavitev programa »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«

v torek, 22. novembra 2011, od 13.00. uri,
v dvorani A, Regionalne gospodarske zbornice Celje, Ljubljanska 14/II, Celje

Ključ do uspešnega poslovanja podjetij je v vlaganju v zaposlene. Zaposleni predstavljajo konkurenčno prednost ob pogoju, da se identificirajo z vizijo podjetja in so motivirani za skupno doseganje rezultatov. Zato mora biti cilj vodstva v podjetjih, da s pravilnim ravnanjem in razvojem zaposlenih usmerjajo njihove sposobnosti, zmožnosti, spretnosti v povečanje učinkovitosti ter doseganje ciljev podjetja, ob tem pa v največji možni meri zadovoljujejo potrebe zaposlenih.

V ta namen bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljnjem besedilu: sklad) s sredstvi Evropskega socialnega sklada izvedel program »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene«.

Namen programa

je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim s krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže izvajalcev VKO ter na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost in kvaliteto razvoja njihovih karier.

V okviru programa bo sklad v prvi fazi na podlagi izkazanih izkušenj in referenc izbral izvajalce vseživljenjske karierne orientacije, ki bodo izvajali storitve za delodajalce in zaposlene. Po izboru izvajalcev bo sklad v januarju 2012 izvedel javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije delodajalcem in zaposlenim, v okviru katerega bodo izbranim delodajalcem sofinancirane aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije. Za razpis je namenjenih 3.030.000,00 EUR, načrtuje pa se dodatni javni razpis v letu 2013 v višini 2.470.000,00 EUR.

Cilji javnega razpisa so:

vzpostaviti oz. prenoviti temeljni kadrovski proces razvoja kadrov pri delodajalcih in umestitev HRM funkcije (ali kadrovske funkcije) v poslovno strategijo podjetja;

zagotoviti usposobljenost ključnega kadra za izvajanje nalog, povezanih z razvojem človeških virov v podjetjih in usposobljenost zaposlenih za obvladovanje veščin vodenja in načrtovanja karierne poti;

povečati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih pri delodajalcih ter mobilnost na trgu dela in zaposlitvene možnosti zaposlenih;

povečati prilagodljivost ter konkurenčno prednost podjetij.

Ciljna skupina

so zlasti mikro, majhna in srednje velika podjetja, registrirana po veljavnem Zakonu o gospodarskih družbah ali osebe, ki opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki , ki se bodo lahko prijavila na naslednje vsebinske sklope:

Sklop A

 - postavljanje temeljnega kadrovskega procesa razvoja kadrov (npr. izdelava analize stanja in opredelitev osnovne vizije podjetja, izdelava sistemizacije, izdelava modela kompetenčnih profilov za delovna mesta itd).

Sklop B

- usposabljanje ključnega kadra, odgovornega za izvajanje nalog povezanih z razvojem kadrov in neposredno zagotavljanje storitev, ki se nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih (npr. ocenjevanje kompetenc zaposlenih in izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih).

Sklop C

– usposabljanja na področjih motivacije, osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanja »mehkih« kompetenc zaposlenih (npr. timsko delo, upravljanje s časom,, pridobitev veščin vodenja kariere oz. kariernega razvoja zaposlenih itd).

Predstavitev bo trajala predvideno do 15.00 ure.

Udeležba na predstavitvi je brezplačna. Prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do 21. novembra 2011 na elektronski naslov tajnistvo@rgzc.si, telefon 03 42 67 400 ali faks 03 42 67 410, oziroma direktno s te spletne strani.

Predsednik Odbora za izobraževanje                                                          Direktor RGZC
in kadre pri RGZC                                                                                            Drago Polak
Gorazd Tratnik

VABILO!

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.