Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: RGZC aktualna delavnica ARBITRAŽA IN MEDIACIJA v delovnih sporih , 16. november 2011, ob 10. uri

   

 RGZC, v sodelovanju s PRAVNO SLUŽBO GZS,
organizira aktualno delavnico in razpravo v sklopu projekta
»VI SPRAŠUJETE, MI ODGOVARJAMO«  

ARBITRAŽA IN MEDIACIJA V DELOVNIH SPORIH

v sredo, 16. novembra 2011 od 10. do 13.30. ure
Regionalna gospodarska zbornice Celje, Ljubljanska 14/II, Celje

Danes predstavljajo alternativne oblike reševanja vseh vrst sporov, kot so mediacija in arbitraža ter njune kombinirane oblike, posebno prednost pri vzdrževanju klime v podjetju. Dober manager, vodilni delavec, pravni svetovalec se zaveda, da je potrebno vlagati v medsebojne odnose. Da je potrebno možnost konfliktov reševati preventivno, preden nastane spor in da če je ta v podjetju že nastal, ga reševati mirno, dostojno in konstruktivno.

Mediacija pri delodajalcu ponuja kvalitetno možnost zlasti pri delovnih sporih, kjer še ni povsem zaživela. Ta možnost pomeni tudi za delavca veliko manjše breme stroškov in osebne stiske, za delodajalca usmerjanje v delo, za oba pa možnost nadaljnjega sodelovanja, kot da spora ni bilo in novo možnost sodelovanja. Nesodno reševanje sporov je tudi na področju delovnega prava vse pomembnejše, saj sta stranki tisti, ki o sporu odločata in ne od njiju neodvisno telo. Ogledali si bomo arbitražen in mediacijski način reševanja delovnih sporov.

NAMEN DELAVNICE

Opozoriti želimo na prednosti mediacije in arbitraže, kot so zlasti zaupnost postopka, nezdružljivost tega postopka s sodnim ter velikanska prednost glede končnega dogovora o zahtevku delavca. Pri tem sta delavec in delodajalec povsem prosta in s končnim dogovorom novelirata prejšnjo medsebojno obveznost, saj na zahtevek nista vezana.

Namen delavnice je približati pojme in proces mediacije in arbitraže, ki ga mora danes poznati že vsakdo, da bo lahko kompetentno razmišljal o njegovih prednostih.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA

Vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, direktorjem manjših in srednjih podjetij, članom sveta delavcev, članom sindikata in vsem ostalim, ki bi želeli izvedeti kaj več ali izboljšati svoje poznavanje navedenega področja

VSEBINA DELAVNICE

1. Primerjava mediacije in arbitraže v delovnih sporih - temeljne razlike, prednosti in slabosti.

2. Možnost arbitražnega reševanja delovnih sporov v slovenskem pravu in tradiciji, posebnosti pri dokumentih.

 • teoretske osnove in načela arbitraže
 • ureditev v Zakonu o arbitraži, posebnosti arbitraže v delovnih sporih
 • potek arbitraže v delovnem pravu in meje odločanja
 • praktičen primer sporazuma o arbitraži in arbitražne odločitve
 • izvršitev in izpodbijanje arbitražne odločitve.

3. Mediacija v delovnih sporih:

 • od nasprotja interesov do konflikta je/ni le korak
 • komunikacija kot instrument preprečevanja konflikta
 • mediacija kot srečanje ljudi pri reševanju problemov
 • mediacija kot uspešno orodje reševanja konflikta
 • mediacija je strukturiran proces - faze in njihove značilnosti
 • razmerje moči med strankama pri delovnih sporih je občutljiva plat
 • vpliv čustev in vpliv ravnovesja moči na uspešno mediacijo
 • konec mediacije v drugih primerih
 • vsebina poravnave med strankama .

POMEMBNO:
vsi udeleženci seminarja prejmejo brezplačno zbornik Alternativno reševanje sporov s strokovnimi prispevki in obrazci ter terminološkim šestjezičnim slovarjem izrazov s področja delovnega prava.

PREDAVATELJICA

Metka Penko Natlačen, univ.dipl.prav., samostojna pravna svetovalka vPravni službi GZS,kjer se ukvarja z delovnim individualnim in kolektivnim pravom ter socialnim dialogom in ima na tem področju bogate domače izkušnje, za sabo pa tudi izobraževanja v tujini in sodelovanja v mednarodnih projektih na to temo. Je članica delovne skupine za pripravo predloga novele Zakona o delovnih razmerjih. Je strokovna vodja internega projekta o nesodnem reševanju individualnih delovnih sporov (ARDS), ki poteka po zaključku dvoletnega projekta GZS kot nosilca. Od leta 2008 je Sekretarka Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

TRAJANJE DELAVNICE

Delavnica bo v sredo, 16. novembra 2011 od 10. do 13.30 ure.

KOTIZACIJA IN PLAČILO:

 • za člane GZS in RGZC 40,00 € z vključenim DDV - vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (člana) priznavamo pri plačilu kotizacije 20% popust.
 • za ostale udeležence 100,00 € z vključenim DDV

Kotizacija zajema udeležbo na seminarju in gradivo. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun pri Banki Celje SI56 0600 0098 2068 069.

Prosimo, da pošljete potrdilo o plačani kotizaciji na faks št.: 03/426 74 10 oziroma prinesete s sabo na seminar. Račun boste prejeli po izvedenem dogodku.

PRIJAVE IN ODJAVE

Pisne prijave in odjave sprejemamo do 15. novembra 2011, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

 • po telefaksu: 03/426 74 10, 
 • po elektronski pošti: tajnistvo@rgzc.si,
 • z elektronsko prijavnico na tej strani

   Delavnico zelo priporočamo! Vabljeni!

   

  Andreja Semolič
  Samostojna svetovalka

  Drago Polak
  Direktor RGZC

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.