Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: Predstavitev Visoke gospodarske šole Celje

           

Spoštovani!

Razvoj in nova znanja so stalnica današnjega sodobnega življenja, še posebej za zaposlene v tehničnih poklicih. Tu se izdelovalni postopki radikalno spreminjajo, nastajajo nova delovna mesta, ki zahtevajo dodatna, specifična in interdisciplinarna znanja. Le primerno usposobljen strokovni kader bo zmožen opravljati delovne naloge v vašem podjetju danes in tudi v prihodnosti ter skrbel za razvoj podjetja in povečeval njegovo konkurenčnost.

Tem zahtevam smo prisluhnili na Visoki gospodarski šoli, katere ustanovitelj je Regijsko študijsko središče, partner pa tudi RGZC. Izvaja 3-letni visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja tehniških ved, Sodobno proizvodno inženirstvo. Gre za program, zasnovan v skladu s smernicami bolonjske deklaracije in najnovejšimi strokovnimi spoznanji, ki ima 2 modula (orodjarstvo in konstruiranje ter proizvodno logistiko).

Več informacij o šoli, programu ter naših ciljih in prednostih je dostopnih na http://www.vgs-ce.si/.

Študijski program je razvit na podlagi potreb, ki so bile izražene s strani gospodarstva in trendov na področju proizvodnega inženirstva. V sodelovanju s partnerskimi razvojno-raziskovalnimi inštitucijami v regiji lahko študent ob zaključku študija izdela industrijsko uporabno diplomsko nalogo s področja, ki je aktualno za vaše podjetje.

Prosimo, da o možnostih študija informirate vaše perspektivne zaposlene ter tudi preučite možnosti sofinanciranja njihovih šolnin. Kot podjetje se lahko prijavite na razpis Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in v primeru uspešne kandidature pridobite povrnjen del stroškov za izobraževanje.

Na ta način boste prispevali k uspešnemu delu šole, ki je edini visokošolski zavod s področja tehniških ved v regiji.

Za dodatne informacije smo vam na voljo, vsak delovni dan, med 8. in 12. uro na tel. št. 03/428 79 00. Veseli bi bili, če bi se lahko pri vas tudi oglasili in vam podrobno predstavili visoko šolo, njen študijski program in nadaljnje usmeritve ter preučili možnosti skupnega sodelovanja.

Za vašo pripravljenost na sodelovanje se vam zahvaljujemo in želimo tvornega sodelovanja tudi v prihodnje

Povabilo diplomantom  višje strokovne šole!

v. d. dekan Visoke gospodarske šole
doc. dr. Gašper Gantar 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.