Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: RGZC: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2010, dne 2. februarja 2011

Pregledali in osvežili bomo najpomembnejša izhodišča za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.

                                     

Regionalna gospodarska zbornica Celje skupaj
z Zbornico računovodskih servisov pri GZS organizirata seminar

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2010

2. februarja 2011, od 9.00 do 13.30 ure
Regionalna gospodarska zbornica Celje 
(klik na obarvano besedilo pokaže lokacijo RGZC)
dvorana A, Ljubljanska 14/II, Celje

NAMEN SEMINARJA:

Seminar je namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti. Posebej bomo izpostavili novosti, zlasti na področju olajšav, ki veljajo za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2010, pregledali pa bomo tudi vsebino novih obrazcev za davčni obračun pravnih oseb in za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Pregledali in osvežili bomo tudi najpomembnejša izhodišča za pripravo letnega poročila gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Udeleženci seminarja bodo lahko, kot je že običaj na naših seminarjih, aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na novejša mnenja DURS.

VSEBINA:

1.  Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 • Davčna osnova
 • Poslovanje med povezanimi osebami - transferne cene, izjeme za rezidente, obresti in novosti v zvezi z obrestmi med povezanimi osebami
 • Rezervacije
 • Prevrednotenje in odpis terjatev ter druga prevrednotenja
 • Izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Nepriznani in delno priznani odhodki
 • Možnosti uveljavljanja davčnih olajšav za leto 2010
 • Pregled vsebine predpisanega obrazca za davčni obračun

2.  Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

 • Pregled obveznih sestavin letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
 • Pravila sestavljanja računovodskih izkazov v skladu z določili ZGD-1 in SRS
 • Ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
 • Priloge k izkazom
 • Javna objava letnih poročil

3.  Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti

 • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
 • Davčne olajšave v letu 2010
 • Pregled vsebine predpisanega obrazca za davčni obračun

IZVAJALKA:
Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na področju davkov in računovodstva, vedno odlično ocenjena na seminarjih RGZC.

KOTIZACIJA:

 • člani RGZC, GZS: 95,00 € + 20% DDV
 • nečlani: 150,00 € + 20% DDV

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in pogostitev med odmorom. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun pri Banki Celje SI56 0600 0098 2068 069. Prosimo, da najpozneje 2 dni pred terminom seminarja pošljete potrdilo o plačani kotizaciji na faks št.: 03/426 74 10. Račun boste prejeli po izvedeni delavnici


PRIJAVE IN ODJAVE:
Pisne prijave in odjave sprejemamo do 30. januarja. 2011, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

 • po telefaksu: 03/426 74 10,
 • po elektronski pošti: tajnistvo@rgzc.si,
 • z elektronsko prijavnico direktno s spletne strani

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se strokovnemu vodji računovodskega servisa za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

Trajanje: 9.00 – 13.15 (en polurni odmor) oz. 5 šolskih ur.

Delavnico zelo priporočamo!
Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.