Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: RGZC: ZAKLJUČKI RAZVOJNE KONFERENCE SAVINJSKE REGIJE, 15. 9. 2010

                            

 

    ZAKLJUČKI RAZVOJNE KONFERENCE SAVINJSKE REGIJE,
ki je potekala v sredo, 15. septembra 2010 od 12. do 15. ure
v Modri dvorani Celjskega sejma v okviru MOS Celje

Na konferenci so sodelovali gospodarstveniki, župani, poslanci, nosilci znanja in številni drugi partnerji podpornega okolja za razvoj Savinjske regije, vabljeni gost konference pa je bil dr. Henrik Gjerkeš, Minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko RS.

Skozi uvodne predstavitve in razpravo, v kateri smo udeleženci

  • realno, samokritično, a hkrati (na podlagi odličnih primerov dobre prakse) osvetlili trenutno stanje in gospodarski ter človeški potencial Savinjske regije in
  • dobili vpogled v načrtovane spremembe sistemskih okvirov regionalne politike v Sloveniji ter okvirov evropske kohezijske politike po letu 2013,

smo ob zaključku sklenili, da je konferenca dosegla svoj osnovni namen, saj smo ugotovili, da:

  • je bila razvojna konferenca prva v nizu tematskih srečanj, na katerih bomo posamezne izpostavljene probleme, kot je problematika izobraževanja, zaposlovanja mladih, davčna politika in državne vzpodbude gospodarskemu razvoju, problematike gospodarskih središč ipd., s širokim krogom vabljenih podrobneje obdelali in si postavili jasne cilje, dogovorili potrebne ukrepe in si razdelili naloge, s katerimi bomo zagotovili, da bo zastavljeni razvojni program regije udejanjen v praksi,
  • bomo morali ponovno vzpostaviti, nato pa sistematično graditi medsebojno zaupanje za sodelovanjena področju razvoja, ki je bilo v preteklih nekaj letih močno omajano,
  • bomo poslušali glas vseh, ki lahko prispevajo k razvoju Savinjske regije – gospodarstvenike, mlade, nosilce znanja,… in da
  • se bomo trudili preseči parcialne interese in se povezovati, graditi partnerstva za doseganje skupnih ciljev.

Ugotovili smo, da je bilo naše druženje, ki je potekalo v okviru MOS 2010, prvi korak k udejanjanju zastavljenega novega razvojnega mota Savinjske regije:

»SKUPAJ NAVZGOR«


Organizacijski odbor za izvedbo razvojne konference:
Janez Jazbec, direktor RASR
Drago Polak, direktor RGZC
Franci Kotnik, direktor SŠGZ
Karmen Leskošek, predsednica Odbora za ČV pri RRS
in direktorica ZRSZ OS Celje
Danica Jezovšek-Korent, direktorica RA Savinja

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.