Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: RGZC: Posvet z ministrom za okolje in prostor prof. dr. Rokom Žarnićem, 27. septembra 2010

                            

 

 

 
  Na pobudo poslanke mag. Andreje Rihter vas vabimo na
 Posvet z ministrom za okolje in prostor prof. dr. Rokom Žarnićem,

ki bo v ponedeljek, 27. septembra 2010, ob 16.30 uri
v dvorani A, Regionalne gospodarske zbornice Celje, 
Ljubljanska c. 14/2, Celje

 Na področju varstva okolja so strateško pomembne dolgoročne usmeritve in cilji ministrstva za okolje in prostor usmerjeni v preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic na področjih, ki predstavljajo grožnjo trajnostnemu razvoju. Normativno je v Republiki Sloveniji okolje urejeno s krovnim zakonom o varstvu okolja. Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja izpostavlja naslednja štiri ključna področja: podnebne spremembe, narava in biotska raznovrstnost, kakovost življenja, odpadki in industrijsko onesnaževanje.

Nacionalni prostor je osnova za razvoj naroda in vsega prebivalstva države, za krepitev samobitnosti, za preudarno izkoriščanje prostorskih potencialov ter za ohranitev krajinske pestrosti in naravnih kakovosti. S spodbujanjem in usmerjanjem prostorskega razvoja se teži k razvoju in doseganju družbene blaginje in svobode posameznika ob hkratnem ohranjanju okolja, krajinske pestrosti in naravnih virov.

Opis kaže da so delovna področja ministrstva za okolje in prostor zelo obširna.

Na podlagi evropskih zahtev, smernic in priporočil naša zakonodaja zaostruje pogoje in standarde, ki jih morajo izpolnjevati gospodarski subjekti. Vse to skušamo razumeti, pa vendar, težav in vprašanj je veliko. Zaradi zadnjih poplavnih dogodkov je problematika okolja še bolj aktualna.

Zanima nas ali so naše gospodarske družbe v enakopravnem položaju z evropskimi tekmeci? Kakšna bo prihodnost Cinkarne Celje brez okoljevarstvenega dovoljenja?

Zakaj ni mogoče izdati soglasja k investiciji Štore Steel d.o.o. in kako zagotoviti normalne pogoje gospodarjenja družb na območju reke Savinje in njenih pritokov.

Zapleti z dovoljenji in kakšna bo prihodnost sončnih elektrarn?

Z udeležbo na posvetu boste imeli priložnost postaviti vprašanja in slišati odgovore od resornega ministra, direktorja ARSO in strokovnjakov iz služb ministrstva.

Prosimo za najavo udeležbe z e-prijavnico ali  na e-mail: tajnistvo@rgzc.si, T: 03 42 67 400.

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni!

Direktor RGZC                                                                                        Predsednik UO RGZC
Drago Polak                                                                                            Aleš Mikeln

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.