Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: RGZC: RAZVOJNA KONFERENCA SAVINJSKE REGIJE - 15. september 2010, ob 12. uri, Modra dvorana, Celjski sejem

                            

 

   

Gospodarstveniki, župani, poslanci in vsi partnerji podpornega okolja za razvoj Savinjske regije!

 Z namenom, da se začnemo več srečevati, bolje med seboj slišati in se povezovati vsi tisti,

ki smo soodgovorni za razvoj Savinjske regije

VABIMO na

RAZVOJNO KONFERENCO SAVINJSKE REGIJE

ki bo potekala v sredo, 15. septembra 2010 ob 12. uri
v Modri dvorani Celjskega sejma v okviru MOS Celje

 Razvojna konferenca Savinjske regije je priložnost, da 

  • kritično ovrednotimo kako uspevamo uresničevati zastavljene cilje regionalnega razvoja 2007-2013,
  • v razgovoru z dr. Henrikom Gjerkešem, Ministrom za lokalno samoupravo in regionalno politiko, spregovorimo o okvirnih izhodiščih in možnostih nadaljnjega razvoja z nivoja nacionalne razvojne politike
  • spodbudimo začetek razprave, ki bo dala usmeritve nadaljnjega razvoja Savinjske regije

PROGRAM KONFERENCE

Ura

Vsebina

Nosilec

11.30-12.00

Zbor udeležencev,

slikovna predstavitev regijskega razvojnega podpornega okolja

Regijsko in Območna razvojna partnerstva

12.00-12.30

Predstavitev Savinjske regije

 
 
  • Uvodni pozdrav, predstavitve ciljev konference in razvojnega okolja

Janez Jazbec, direktor RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.

 
  • Predstavitev gospodarske slike Savinjske regije

Drago Polak, direktor RGZ Celje

Franci Kotnik, direktor SŠGZ

 
  • Predstavitev človeškega potenciala Savinjske regije in njegovih perspektiv

Karmen Leskošek, predsednica Odbora za človeške vire Regionalnega razvojnega sveta

12.30-13.00

Regionalni razvoj in kohezijska politika Slovenije danes in po letu 2013

Dr. Henrik Gjerkeš, Minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko RS

13.00-13.50

Predstavitve :

  • primer dobre prakse iz regijskega gospodarstva
  • razvoj regijskih gospodarskih središč
  • investicijsko bančništvo

Robert Grah, direktor SGA, Slov. Konjice
Mirko Strašek, direktor KLS, d.d. Ljubno
Bojan Šrot, župan MO Celje
Srečko Meh, župan MO Velenje
Davorin Leskovar,namestnik predsednika uprave Banke Celje d.d.

13.50-14.20

R A Z P R A V A

UDELEŽENCI RAZVOJNE KONFERENCE

14.20-14.30

Zaključki konference

Moderator konference, Danica Jezovšek-Korent, direktorica RA Savinja

Za lažjo organizacijo razvojne konference prosimo potrdite vašo cenjeno udeležbo na naslov : barbara.marzidovsek@rasr.si ; tel. 589 40 94

P R I J A Z N O    V A B L J E N I!

RGZC                                                                        RASR                                                                   SŠGZ
Drago Polak,                                                            Janez Jazbec,                                                    Franci Kotnik,
direktor                                                                      direktor                                                                direktor


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.