Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: RGZC: Zapis sestanka računovodskih servisov celjskega območja na DURS, v sredo, 12. oktobra 2011

 

Zapis sestanka računovodskih servisov celjskega območja, 
v poslovnih prostorih DURS Celje, Aškerčeva 12, 3000 Celje

Celje, oktober 2011

ZAPIS seje računovodskih servisov celjskega območja (ZRS CO), ki je bilo v sredo, 12. oktobra 2011. Lista prisotnih je sestavni del originalnega zapisnika. Tokratna seja je bila, na povabilo DURS Celje, v njihovih prostorih na Aškerčevi 12, Celje.

Teme razgovora so bile

  • Prenova IS DURS - I. sklop
  • Poslovanje z MT
  • Razno

Direktorica DU Celje, ga. Zvezdana Gržina, je pozdravila prisotne in izrazila zadovoljstvo nad zglednim dolgoletnim sodelovanjem DURS in sekcije računovodskih servisov celjskega območja. Predstavila je svoje sodelavce, in sicer ga. Silvo Cencelj, ga. Marjeto Jakopič, poslovanje Missing Traderjev in g. Janka Čakša, odgovornega za področje novega knjigovodstva in plačil.

Ad 1)

Najprej je predstavila celoten sistem reorganizacije DURS, kar predstavlja

  • prerazporeditev delovanja Davčnih uradov,
  • spremenjeno krajevno pokritost sedanjih uradov;
  • centre izvršb in ustanovitev novega organa URF, ki bo imel sedež na Generalnem davčnem uradu. Celoten projekt naj bi se zaključil leta 2014.

Sledila je predstavitev ga. Cencljeve o novi razvrstitvi sodelavcev DURS, ki bodo sedaj pokrivali zavezance po posameznih oblikah dela in ne več eden davčni uradnik enega davčnega zavezanca.

G. Janko Čakš je na kratko predstavil področje novega knjigovodstva in plačil, spremembe podračunov in modelov po katerih se plačuje. Predlagal je, da si uporabniki čimveč pomagajo z davčno VIDO in spletnimi stranmi Upravne za javne prihodke (UJP).

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/

Dne, 24. 6. 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 48/11, objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. Pravilnik spreminja datum veljavnosti prehodnih davčnih podračunov na 1. 10. 2011.

Ad 2)

Ga. Marjeta Jakopič je predstavila problem poslovanja Missing Traderjev  (v nadaljevanju MT), ki kljub ostremu preganjanju še vedno uspeva. več na Mnogo podjetij so pozvali k samoprijavi, kjer se lahko izognejo plačilu kazni vendar je to spet odvisno od višine zneskov. Na spletni strani DURS je seznam MT, ki se dnevno spreminja.

Poseben poudarek je namenila

  • ZUNANJIM POOBLASTILOM, ki jih podjetja dajejo računovodjem za poslovanje in
  • NOTRANJIM POOBLASTILOM, ki bi jih moral vsak vodja računovodskega servisa dati svojim zaposlenim! V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se računovodski servis zaplete v poslovanje z MT, ki nenehno spreminjajo firme, sedeže firm, ipd.
  • Prav tako so opozorili računovodske servise naj NE POZABIJO preklicati pooblastil za stranke, s katerimi so prekinili sodelovanje.

Ob zaključku je direktorica ga. Gržina predlagala ponovno srečanje ob koncu leta, ko bodo stvari že malo jasnejše saj trenutno še poteka migracija podatkov.

Naslednja seja bo 16. novembra 2011, v sredo, ob 14. uri.

Zapisala
Andreja Semolič 

______________________________
Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Faks: 03/4267 410
www.rgzc.si  

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.