Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: RGZC: strokovno usposabljanje VARNOST IGRAL OB GOSTINSKIH LOKALIH, 17. oktober 2011 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje

                                                 

Spoštovani!

Obveščamo vas, da organiziramo usposabljanje s področja varnosti igral na otroških igriščih, kjer se boste seznanili z zakonodajo in obveznostmi na tem področju. Prejeli boste tudi osnutke dokumentov, s katerimi si boste lahko pomagali urediti dokumentacijski del vodenja nadzora varnosti igral. Vzdrževanje igral in igrišča je odgovornost lastnika. Kot lastnik igral morate ustreznost igral dokazovati na eni strani preko obvezne dokumentacije posameznega igrala, to je od Izjave o skladnosti do navodil proizvajalca, na drugi strani pa z zapisi o izvedenih rednih pregledih, ali so igrala še vedno primerna za uporabo vaših najmlajših gostov.

Osnova za zagotavljanje varnosti izhaja iz Zakona o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1), Ur. l. RS, št. 101/03. 21. člen omenjenega zakona govori o kazenskih določbah, kjer so navedene tudi višine kazni o neizpolnjevanju zahtev in se gibajo od 2.086,46 EUR pa vse do 41.729,26 EUR. Poleg omenjenega zakona sta osnova za zagotavljanje varnosti tudi mednarodna standarda SIST EN 1176 in SIST EN 1177.

Od leta 2010 tržni inšpektorat RS nadzoruje ustreznost igral, ki so v sklopu gostinskih lokalov. V preteklem letu so ob izvajanju nadzorov lokale, kateri so imeli v sklopu svoje ponudbe tudi otroška igrala, opozarjali na morebitne nepravilnosti, v letošnjem letu pa bodo pričeli v primeru odstopanj tudi s kazenskimi sankcijami.

Usposabljanje bo potekalo:

v ponedeljek, 17.10.2011, ob 10. uri v dvorani OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje

Izvajalka: Isera, Andreja Bednjički, s.p., izvedenka za nadzor varnosti igralne opreme in igrišč

Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 48 € z DDV.Znesek do termina izvedbe usposabljanja nakažite na TRR OOZ Celje številka: 0600 0002 6031 219. Seminar bo organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi. Usposabljanje bo trajalo do 14. ure.

Prosimo, da se zaradi organizacije dogodka na usposabljanje prijavite s priloženo prijavnico do 13.10.2011.

Vsebina usposabljanja:

 • Zakonski okvir za varno igrišče
 • Poškodbe na igrišču
 • Odgovornosti lastnika oz. upravitelja igrišča
 • Od ideje do realizacije novega igrišča
 • Dokumentacija pregledov in vzdrževanja igrišča
 • Kako ravnati v primeru nezgode
 • Standard EN 1176 – 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
 • Standard EN 1176 – 2. del: Viseče gugalnice
 • Standard EN 1176 – 3. del: Tobogani
 • Standard EN 1176 – 4. del: Vrvne proge (vzpenjače)
 • Standard EN 1176 – 5. del: Vrtiljaki
 • Standard EN 1176 – 6. del: Gugalna oprema
 • Standard EN 1176 – 7 del: Navodila za vgradnjo, pregledovanje, vzdrževanje in upravljanje
 • Standard EN 1176 – 10. del:Dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode za zaključene igralne enote
 • Standard EN 1176 – 11. del: Prostorske mreže
 • Standard EN 1177: Podlage otroških igral 

Dodatne informacije:
ISERA, Andreja Bednjički, sp
Plečnikova 10b,3000 Celje
spletni naslov www.isera.si
e-pošta andreja.bednjicki@isera.si
GSM +386 (0)41 274 950

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.