Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: RGZC seminar Okoljski predpisi v gospodarstvu in orodja za njihovo obvladovanje, Celje, 13. oktober 2011

                  

RGZC, v sodelovanju s Službo za varstvo okolja GZS, organizira aktualen seminar

OKOLJSKI PREDPISI V GOSPODARSTVU

IN ORODJA ZA NJIHOVO OBVLADOVANJE s poudarkom na predpisih vezanih na REGIJO

v četrtek, 13. oktobra 2011, od 10. do 14. ure
v dvorani A, Regionalne gospodarske zbornice Celje, Ljubljanska 14/II, Celje

NAMEN SEMINARJA

je seznaniti udeležence z okoljskimi predpisi, pomembnimi za regijo, kot so: predpisi s področja emisij v zrak v povezavi s kakovostjo zunanjega zraka (delci PM10) in ravnanja z odpadki, s poudarkom na odpadkih, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, vključno s komunalnimi odpadki, ki nastajajo pri teh dejavnostih. Posvetili se bomo še usmeritvam in zahtevam s področja energetske učinkovitosti in novostim, ki jih lahko pričakujemo v bodoči novi zakonodaji.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

osebam, ki so odgovorne za področje okolja in/ali upravljanje z energijo, vodjem razvoja, vodjem projektov, še posebej podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in vsem, ki bi želeli izvedeti več o zakonodajnih zahtevah s področja okolja in energetske učinkovitosti.

VSEBINA SEMINARJA

 1. Obremenjenost zraka s PM10 - ukrepi za zmanjšanje emisij iz (industrijskih) virov onesnaževanja
  1. zakonodajni okvir s področja emisij v zrak in kakovosti zunanjega zraka,
  2. obremenjenost zraka s PM10, s poudarkom na celjski regiji in viri onesnaževanja,
  3. ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka - kako se ti odražajo v pogojih obratovanja naprav oziroma v okoljevarstvenih dovoljenjih?
 2. Ravnanje z odpadki - viri surovin
  1. pregled predpisov in usmeritev na področju odpadkov,
  2. hierarhija ravnanja z odpadki,
  3. kaj so odpadki in kaj stranski proizvod,
  4. kdaj odpadku preneha status odpadka,
  5. odgovornost za ravnanje z odpadki,
  6. razširjena odgovornost proizvajalca,
  7. obveznosti povzročiteljev odpadkov,
  8. obveznosti zbiralcev, predelovalcev, odstranjevalcev in drugih oseb, ki ravnajo z odpadki.
 3. Obvladovanje okolja in energije
  1. usmeritve na področju snovne in energijske učinkovitosti ter ekodesigna,
  2. sistemi ravnanja z okoljem in energijo ter EMAS,
  3. energetski pregledi,
  4. energijske nalepke in energetske izkaznice ter okoljske
  5. označbe.
 4. Vprašanja in razprava

 

PREDAVATELJICI

 • JANJA LEBAN, direktorica Službe za varstvo okolja GZS
 • ANTONIJA BOŽIČ CERAR, samostojna svetovalka v Službi za varstvo okolja GZS
   

ČAS PREDAVANJA

13. oktober 2011 od 10. do 14.00. ure

KOTIZACIJA IN PLAČILO:

 • za člane GZS in RGZC 85,00 € + 20 % DDV
 • za ostale udeležence 150,00 € + 20 % DDV

Cena zajema udeležbo na seminarju in gradivo.  Kotizacijo nakažite na transakcijski račun pri Banki Celje SI56 0600 0098 2068 069. Zaradi organizacije seminarja prosimo, da pošljete potrdilo o plačani kotizaciji na faks št.: 03/426 74 10. Račun boste prejeli po izvedenem dogodku.

PRIJAVE IN ODJAVE

Pisne prijave in odjave sprejemamo do 12. oktobra 2011, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo oziroma je ne vračamo. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

 • po telefaksu: 03/426 74 10,
 • po elektronski pošti: tajnistvo@rgzc.si,
 • z elektronsko prijavnico, na dnu te strani

Delavnico zelo priporočamo! Vabljeni!

Andreja Semolič
Samostojna svetovalka

Drago Polak
Direktor RGZC

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si                   

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.