Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: Sklep o določitvi članarine Regionalne gospodarske zbornice Celje za leto 2011

 

Na osnovi 17. člena statuta Regionalne gospodarske zbornice Celje je skupščina na svoji 4. redni seji dne, 12. aprila 2011 sprejela

ČLANARINO  ZA  LETO  2011

1.

Člani RGZC plačujejo članarino , ki je odvisna od števila zaposlenih in od višine bruto plač člana. Osnove za razporeditev v razrede  so podatki iz predzadnjega letnega poročila.  Pri tem se upošteva naslednja razporeditev po razredih:

 

Razred

Število zaposlenih

Letna članarina

Obračunsko obdobje

1

do 1

70 €

Letno

2

od 2-5

110 €

Letno

3

od 6-10

170 €

Letno

4

od 11 -20

270 €

polletno

5

od 21-30

350 €

polletno

6

nad 30

po stopnji

kvartalno/mesečno

 

2.

Osnova za obračun članarine po stopnji za 6. razred za posamezno leto je podatek o bruto plačah iz predzadnjega letnega poročila (n.pr. osnova za članarino za leto 2011 je ZR za 2009). Članarina se obračunava po stopnji  0,07%.

Minimalna letna članarina za 6. razred je  400,00 €.
Najvišja letna članarina za 6. razred je 10.000,00 €.

Članarine, kjer je osnova bruto plača (razred 6) se zaračunavajo tromesečno, če pa letni znesek presega 6.000,00 € se izstavljajo mesečne fakture.

3.

Podporni ali pridruženi člani sklenejo z RGZC posebno pogodbo v kateri določijo način sodelovanja, storitve in članarino. Pogoje  določi UO RGZC.

43. člen Statuta RGZC: S članarino  se financirajo:

  • naloge zastopanja interesov članov v postopkih sprejemanja in izvajanja zakonov, strategij in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politik
  • naloge uveljavljanja vpliva svojih  članov v družbenem okolju, zlasti v razmerju  do občin, regije, države, sindikatov, organov in institucij Evropske skupnosti
  • naloge na področju regionalnega gospodarskega, infrastrukturnega in prostorskega razvoja
  • splošne poslovno promocijske dejavnosti
  • oblikovanje predlogov in strokovnih podlag za izboljševanje poslovne učinkovitosti in konkurenčnosti članov na domačem in tujem trgu
  • posredovanje poslovnih informacij in nasvetov  in podpora članom pri navezovanju poslovnih stikov in povezav
  • naloge v socialnem dialogu in druge skupne naloge iz letnega programa RGZC,
  • delovanje organov zbornice ter članarine v drugih organih in institucijah
  • naloge, ki se  izvajajo po letnem programu dela RGZC.

Druge storitve RGZC posebej zaračunava.

 

Dodatne informacije:
RGZC
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Faks: 03/4267 410
www.rgzc.si

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.