Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: Sprememba lokacije 4. redne skupščine RGZC, dne 12. aprila 2011, TUHELJSKE TOPLICE

 

Na osnovi  17. člena Statuta RGZC sklicujem

4. redno Skupščino RGZC,

ki bo v torek, dne 12. aprila 2011, ob 15. uri

 TERME TUHELJ

Ljudevita Gaja 4, TUHELJSKE TOPLICE

Obveščamo Vas o spremembi lokacije Skupščine Regionalne gospodarske zbornice Celje, ki bo v Termah Tuhelj d.o.o., Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice, Dvorac Mihanović, Protokol dvorana, 1. nadstropje in ne v Pršutarni Lokev na Krasu.

Lokacijo smo spremenili zaradi srečanja slovenskih in hrvaških gospodarstvenikov ob otvoritvi del izgradnje novega hotela v Termah Tuhelj. Srečanju se bosta pridružila tudi predsednika obeh držav.
 

Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav.
  2. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda, imenovanje predsedujočega in organov skupščine (zapisnikar, preštevalec glasov).
  3. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta RGZC za leto 2011.
  4. Določitev članarine RGZC za leto 2011.
  5. Razno

Na skupščini imajo pravico sodelovati in glasovati zastopniki oziroma pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v RGZC in so podali pisno izjavo o članstvu v RGZC (vsi ustanovni člani) in tudi vsi, ki so pridobili status člana RGZC (plačana članarina RGZC).

Udeležbo na skupščini zakonitega zastopnika ali pooblaščenca je potrebno priglasiti s

prijavo

najmanj 8 dni pred sklicem, to je do 4. aprila 2011, po pošti, na e-naslov, po faksu 426 74 10 ali s prijavnico na dnu te strani, ki jo izpolnete in odpošljete s klikom na gum POŠLJI.

Zbornica bo prijavljenim na skupščino posredovala pooblastilo za glasovanje, iz katerega bo razvidno število glasov, ki pripada članu.

V primeru, da člana zastopa na skupščini pooblaščenec, mora ta imeti v skladu s 17. členom Statuta imperativni mandat za glasovanje o vsaki točki posebej v pisni obliki.

Gradivo za skupščino je posredovano članom RGZC 30 dni pred sklicem, možen vpogled v gradivo pa je tudi na sedežu RGZC, Ljubljanska c. 14, 3000 Celje v delovnem času.

Predsednik RGZC
Aleš Mikeln, univ.dipl.inž., MBA
 

Dodatne informacije:
Regionalna gospodarska zbornica Celje
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.