Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: RGZC: Pedagoško - andragoško usposabljanje mentorjev v podjetjih

                                              

 

Spoštovani!

Ministrstvo za šolstvo in šport je 27. januarja 2012 objavilo razpis za »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«

Cilj razpisa je brezplačno usposobiti 1800 mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom (mentorji dijakom) in praktičnega izobraževanja v podjetjih (mentorji študentom višjih šol). Usposabljanja bodo izvedena med majem 2012 in avgustom 2013 v vseh 12 statističnih regijah v Sloveniji.

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje se bo prijavil na razpis skupaj s konzorcijem srednjih šol, ki bo regijsko organiziran. Ob prijavi pa moramo s priloženimi pismi o nameri izkazovati pripravljenost oz. potrebo delodajalcev po pedagoško-andragoškem usposabljanju mentorjev.

Mentorji, ki v podjetjih in drugih organizacijah izvajajo praktično izobraževanje v delovnem procesu morajo biti ustrezno pedagoško-andragoško usposobljeni in glede na to, da ste že izrazili interes po sodelovanju v praktičnem delu izobraževanja oz. ga že izvajate, bomo na ta način vaše mentorje lahko brezplačno usposobili.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01 5897666 (Julijana Ćosić) ali preko e-naslova julijana.cosic@cpu.si.

Zaradi novih okoliščin bomo z izvedbo seminarja počakali do konca razpisa!

ZBIRAMO PRIJAVE!

Praktično izobraževanje študentov predstavlja povezavo med teoretičnimi vsebinami šolskega izobraževanja in praktičnim delom v realnih delovnih razmerah. V tem procesu partnersko sodelujejo študent, gospodarska družba in višja strokovna šola. Eden od pogojev za sprejem študenta na prakso je tudi pedagoško andragoška izobrazba mentorja v podjetju. 

Mentorjem želimo zagotoviti cenovno ugodno pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe,
zato organizira RGZC v sodelovanju s Centrom za poslovno usposabljanje GZS dvodnevno delavnico

PEDAGOŠKO - ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV V PODJETJIH,

dva delovna dneva, od 9. do 16 ure

v prostorih Regionalne gospodarske zbornice Celje, 
Ljubljanska  14/II, Celje
 

1. Namen in cilji usposabljanja:
Udeleženci se usposobijo za izvajanje poučevanja in uvajanja mladih,  ki prihajajo iz šol v podjetja ter usposabljanje sodelavcev, ki se prvič vključujejo v delovni proces oziroma so že v delovnem procesu.   
Udeleženci:

 • osvojijo postopke načrtovanja, izvajanja, poučevanja in uvajanja v delovnem procesu ter spoznajo orodja, ki jih pri tem uporabljajo, osvojijo veščine uspešne medsebojne komunikacije, ki spremljajo proces izmenjave znanja;
 • spoznajo postopke in orodja za spremljanje in vrednotenje usposobljenosti pripravnikov za samostojni začetek dela.

Po zaključenem usposabljanju udeleženec zna:

 • motivirati vajence, dijake, študente za uspešno uvajanje in izobraževanje v delovnem procesu,
 • učinkovito prenašati znanja in spretnosti mladim in sodelavcem,
 • vzpostaviti odlične medsebojne odnose,
 • učinkovito in prepričljivo komunicirati,
 • prepoznati, razumeti in ustvarjalno razreševati konflikte,
 • izdelati kriterije za vrednotenje usposobljenosti na področju dela in jih znajo utemeljiti,
 • izdelati svoj operativni načrt usposabljanja in osebno učno pripravo.
   

2. Okvirni program usposabljanja:

 • Psihološke osnove učenja in poučevanja;
 • Usposabljanje kot komunikacijski proces;
 • Izobraževanje in usposabljanje v delovnem procesu;
 • Metode in načela učinkovitega prenosa znanj in spretnosti sodelavcem;
 • Priprava na poučevanje in usposabljanje (operativno načrtovanje);
 • Spremljanje sodelavcev pri delu in vrednotenje učinkovitosti osvajanja znanj, spretnosti in delovnih navad;
 • Motivacija pri delu in učenju (notranja in zunanja, materialna in nematerialna motivacija, načini in oblike motiviranja);
 • Delovna skupina (oblikovanje in razvoj delovne skupine, skupinska dinamika, reševanje konfliktov v skupini);
 • Spremljajoča dokumentacija pri izvajanju praktičnega izobraževanja v delovnem procesu (učno-delovni načrt, dnevnik dela, evalvacijska lista);

3. Končni cilj:
Po končanem programu kandidat izdela pisno pripravo letnega operativnega programa za izvajanje praktičnega usposabljanja v delovnem procesu in pisno pripravo za učno enoto (delovno vajo) in se tako usposobi za mentorstvo praktičnega izobraževanja v delovnih procesih.

4. Organizacijski podatki:
Usposabljanje bo izvedeno v obliki delavnice, v kateri je lahko največ 20 udeležencev. Obseg 16 andragoških ur se razdeli v dva dela (2 krat po 8 andragoških ur). 

Program izvajajo strokovnjaki, ki imajo poleg strokovne usposobljenosti tudi bogate praktične izkušnje pri posredovanju znanj. Usposabljanje vodijo Maša Stavanja, Vlado Milekšič in Sašo Pristavec. Glede na strukturo udeležencev, bodo predavatelji prilagodili tudi vsebino, zato je potrebno ob prijavi posredovati podatke o delovnem mestu, smer ter stopnjo izobrazbe.

5. Cena usposabljanja na osebo vključuje stroške predavateljev,  delovno gradivo, uporabo tehničnih pripomočkov,  malico, napitke ter potrdila o udeležbi na usposabljanju in znaša za

 • člane RGZC in GZS: 225,00 € + 20% DDV
  Vsakemu naslednjemu udeležencu tega seminarja iz istega podjetja (člana) priznavamo pri plačilu kotizacije 20% popust. 
   
 • nečlane: 300,00 € + 20% DDV

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun pri Banki Celje SI56 0600 0098 2068 069. Prosimo, da najpozneje 2 dni pred terminom seminarja pošljete potrdilo o plačani kotizaciji na faks št.: 03/426 74 10. Račun boste prejeli po izvedeni delavnici.

6. Prijave in odjave: Prijave sprejemamo do zapolnitve mest

Delavnico zelo priporočamo!

Dodatne informacije:
RGZ Celje
Ljubljanska 14/II
3000 Celje
Tel.: 03/4267 400
Telefaks: 03/4267 410
www.rgzc.si


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.