Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: ZDRAVI ZAPOSLENI – USPEŠNA ORGANIZACIJA - Četrti strokovni regijski posvet ob zdravem zajtrku


 

Sporočilo za medije

 

Laško, 23. marec 2016 – Strokovni regijski posvet ob zdravem zajtrku v organizaciji Regionalne gospodarske zbornice Celje je četrti v nizu sedmih strokovnih regijskih posvetov, ki se bodo odvili med februarjem in junijem 2016 v sedmih slovenskih regijah. Posveti potekajo v okviru projekta »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu«, katere častna pokroviteljica je dr. Anja Kovač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glavni namen posvetov je informirati in ozavestiti delodajalce, zaposlene ter strokovno in drugo zainteresirano javnost o promociji zdravja na delovnem mestu ter koristih, ki jih le-ta prinaša. Namen posvetov je tudi odpiranje prostora za širšo razpravo o promociji zdravja na delovnem mestu v slovenskem prostoru, medsebojno podporo delodajalcev pri njenem načrtovanju ter za širjenje primerov dobrih praks promocije zdravja na delovnem mestu.

Poudarki z novinarske konference:

Igor Hrast, direktor Izobraževalno raziskovalnega inštituta Ljubljana, je poudaril, da kljub dokazanim številnim koristim promocije zdravja na delovnem mestu tako za zaposlene kot za delodajalce, ki smo jih slišali na današnjem posvetu ter tudi zakonski obvezanosti delodajalcev k načrtovanju, izvajanju in vrednotenju promocije zdravja na delovnem mestu, zelo majhno število slovenskih delodajalcev, zlasti v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih, promocijo zdravja na delovnem mestu dejansko načrtuje, izvaja in vrednoti. Glavni razlogi za to so predvsem pomanjkanje praktičnih znanj, konkretnih pripomočkov in podpore. Da bi promocija zdravja na delovnem mestu lahko bila pravilno in ustrezno umeščena v poslovni model vsake organizacije in da bi podjetja lahko dobila njene merljive rezultate, je potrebna podpora vodstva ter stalno ozaveščanje in informiranje o pomenu, namenu in ciljih promocije zdravja na delovnem mestu, kar je tudi osrednji namen projekta Kampanja.

Kristina Barič Prelogar, Združenje delodajalcev Slovenije

Slovenska davčna zakonodaja ni prilagojena izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu. Čeprav so delodajalci obvezani izvajati ukrepe na področju promocije zdravja na delovnem mestu, slednji (razen tistih, ki po obstoječi zakonodaji ne predstavljajo bonitete) niso davčno priznani, zato bi bilo potrebno temu ustrezno spremeniti zakonodajo.

Drago Polak, Regionalna gospodarska zbornica Celje

Evropske ankete o sposobnosti in pripravljenosti delati po starosti 60 let se Slovenci uvrščamo na zadnja mesta. Glede na to, da pa bo to prej ali slej potrebno so aktivnosti ozaveščanja delodajalcev in zaposlenih za ohranjanje in krepitev zdravja na delovnem mestu več kot dobrodošla. Pri ozaveščanju so me kot laika na področju zdravstva presenetili podatki kako pomemben vzrok slabega zdravja sodobnega delavca so poleg fizičnih, psihične obremenitve. Duševne in vedenjske motnje kot razlog za delovno invalidnost so za najpogostejšimi kostnomišičnimi boleznimi na drugem mestu in tudi kot razlog za bolniške odsotnosti njihov vpliv raste. Zato je zelo pomembno prepoznati in obvladovati stres in izgorevanje, kar je med drugim pomemben namen in cilj projekta.

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.