Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: Obvestilo o možnosti pridobitve potrdila o poravnanih davčnih obveznostih na eDavkih

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

FINANČNA uprava Republike Slovenije

FINANČNI URAD CELJE              

Datum: 09.05.2019       

Obvestilo o možnosti pridobitve potrdila o poravnanih davčnih obveznostih na eDavkih

 

Obveščamo vas, da je od dne 8. 11. 2016 izvedena dopolnitev informacijske podpore, ki omogoča zavezancem pridobitev potrdila o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence preko portala eDavki.

Potrdila in druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna evidenca, Finančna uprava Republike Slovenije izdaja v skladu s 179. členom Zakona o splošnem upravnem postopku.

Potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih se izda po vložitvi vloge. Če se vloga vloži preko portala eDavki jo praviloma davčni zavezanci prejmejo v roku nekaj ur, če pa je pisna ali ustna, pa najpozneje v 15 dneh od prejema vloge.

Vlogo za izdajo potrdila lahko vložijo davčni zavezanci elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS portala eDavki.

Pred oddajo vloge za izdajo potrdila lahko zavezanec preveri svoje knjigovodsko stanje na eKartici.

Davčni zavezanec, ki odda elektronsko vlogo za izdajo potrdila prek portala eDavki prejme potrdilo praviloma v roku ene ure vročeno elektronsko preko portala eDavki.

Do programa za oddajo obrazca Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih oz. Obvestila o dolgu se po registraciji na portalu eDavki dostopa na naslednji način:

1. korak: Po vstopu na portal eDavki zavezanec izbere ustrezno področje »FO z dejavnostjo« ali »Pravna oseba«

 

2. korak: Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih oziroma obvestila o dolgu in oddaja naročila

V področju »FO z dejavnostjo«

 

V področju »Pravne osebe«

 

Vloga za pridobitev potrdila se v eDavkih nahaja tudi v sklopu obrazcev »Ostale vloge« in se imenuje: NF PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih / obvestilo o dolgu.

Pogoj za uporabo storitve »Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih / obvestila o dolgu« je, da imajo davčni zavezanci na eDavkih vključeno storitev »eVročanje«.

Davčni zavezanci lahko na eDavkih pridobijo samo splošno potrdilo za vse obveznosti. Potrdilo se lahko pridobi tudi na določen datum v preteklosti (korespondenca CE12). Če davčni zavezanec nima poravnanih obveznosti, se mu izda odločba, s katero se izdaja potrdila zavrne (korespondenca CE14). Naknadno lahko davčni zavezanec pridobi ustrezno obvestilo o stanju dolga na tekoči datum (korespondenca CE15), ki vsebuje vse informacije za plačilo neporavnanih obveznosti (račun, sklic, znesek in izračun zamudnih obresti).

Izdane dokumente zavezanec prevzame v sistemu eDavki v obliki PDF datoteke, ki je elektronsko podpisan s strežniškim certifikatom. Za prevzem negativne odločbe je treba predhodno podpisati elektronsko prevzemnico.

Izdani dokumenti na eDavkih pa se ne morejo uporabljati za potrebe izvajanja Zakona o javnem naročanju, Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o čezmejnem izvajanju storitev.

Če si bodo davčni zavezanci preko aplikacije eDavki navedene dokumente (potrdilo o poravnanih obveznostih oziroma obvestilo o stanju dolga) pridobivali sami, bo njihovo poslovanje s FURS enostavnejše, predvsem pa zavezanci ne bodo več v negotovosti glede morebitnega neplačevanja davčnih obveznosti.

Več informacij lahko najdete na TEJ POVEZAVI.

 

S spoštovanjem,

                                                                                   FINANČNI URAD CELJE                                                                              

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.