Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: Uveljavljanje pravice do izplačila nadomestila plač v breme ZZZS za S.P.

vse informacije glede uveljavljanja nadomestila plače v zvezi z epidemijo COVID-19, specifičnih razlogov zadržanosti od dela (08-izolacija, 04-poškodba pri delu v primeru okužbe na delovnem mestu) in glede odsotnosti z dela zdravih oseb so objavljene na povezavi:  11. 4. 2020 - Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - COVID-19

Dodatne pravice za kritje nadomestil plač za prvih 30 delovnih dni  iz sredstev OZZ za razloge 01-05, ki so bile uvedene s 56. členom ZIUZEOP, se lahko uveljavijo za obdobje zadržanosti od vključno 11.4.2020 do vključno 31.5.2020.

Na spletnih straneh ZZZS so objavljene dopolnjene informacije o postopkih in načinu vlaganja zahtevkov za refundacije in zahtevkov za direktna izplačil nadomestil po 56. členu ZIUZEOP:  

1) Informacije za vlagatelje zahtevkov za refundacije po 56. členu ZIUZEOP
COVID-19 - zahtevki za refundacijo
- objavljena sta pripomočka za dejanski obračun (nova verzija) in pripomoček za fiksni obračun;
- dodana je povezava na spletno stran, kjer je možno oddati nove COVID-19 zahtevke za refundacije v obliki Excelove datoteke (na podlagi pripomočkov) ali v pdf obliki. Ta nova spletna stran ni namenjena za vlaganje ''navadnih'' zahtevkov za refundacije (tisti se še naprej vlagajo po ustaljenih načinih, najbolj priporočamo uporabo portala SPOT ali vmesnika eNDM);
- izrecno je navedena definicija, kdo so neposredni in posredni uporabniki proračuna R Slovenije, ki lahko vložijo novi COVID-19 zahtevek (vložijo ga lahko tudi vsi subjekti javnega sektorja, ki imajo v registru zapisano šifro ustanovitelja 2-občina) in tisti, ki ga ne morejo (kjer je oznaka ustanovitelja 1-država).
 
2) Informacije za vlagatelje zahtevkov za neposredno izplačilo samostojnim zavezancem po 56. členu ZIUZEOP
COVID-19 - zahtevki za direktno izplačilo
- objavljena je informacija o postopku vlaganja zahtevkov za obdobje iz 56. člena ZIUZEOP - opisan je način, kako samostojni zavezanec skenirano izpolnjeno in lastnoročno podpisano vlogo posreduje na naslov elektronskega predala OE in kako zapiše, na katero izpostavo je želel posredovati vlogo.

Fotogalerija





 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.