Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v MO Celje za 2020 za MSP

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
– Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
– Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
– Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
– Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture,
– Ukrep 8: sofinanciranje gospodarskih subjektovv primerih naravnih in drugih nesreč – v primerih izrednih dogodkov.

Višina razpisanih sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov 1, 2, 3, 4 in 7 so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 v višini 238.500,00 EUR.
Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:
– 80.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
– 50.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)
– 63.500 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva:
– za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 40.000,00 EUR (ukrep 3)
– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 23.500,00 EUR (ukrep 4)
– 45.000,00 EUR sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture (ukrep 7).
Višina sredstev za ukrep 8 bo odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev in od števila podanih vlog.

Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov. V primerih, ko se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno
vzpodbudo le za en ukrep, in sicer za tistega, za katerega bo prejel najvišje število točk od vseh oddanih vlog istega vlagatelja.


Razpis je odprt do 7.8.2020.

Več informacij o razpisu in vloga: LINK

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.