Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: Kaj vse spada pod kritično infrastrukturo?

KAJ JE "KRITIČNA INFRASKTRUKTURA" ?

Vsebina je v povezavi z novo omejitvijo, ki izhaja iz Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Po tem odloku se bo nujno varstvo otrok v obdobju od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021 izvajalo le za otroke v vrtcih in učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ali v poklicnih gasilskih enotah.

Ugotavljanje in določanje kritične infrastrukture, načela in načrtovanje njene zaščite, naloge organov in organizacij na področju kritične infrastrukture ter obveščanje, poročanje, zagotavljanje podpore odločanju, varovanje podatkov in nadzor na področju kritične infrastrukture ureja Zakon o kritični infrastrukturi.

Sektorji kritične infrastrukture so sektor:
  • energetike,
  • prometa,
  • prehrane,
  • preskrbe s pitno vodo,
  • zdravstva,
  • financ,
  • varovanja okolja,
  • informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.

 Sektor iz prejšnjega stavka ima nosilca in državni organ ali več teh, ki sodelujejo z nosilcem sektorja kritične infrastrukture pri izvajanju njegovih nalog po tem zakonu. Nosilce sektorjev kritične infrastrukture in z njimi sodelujoče državne organe iz prejšnjega odstavka ter prioriteto delovanja sektorjev kritične infrastrukture določi vlada. Nosilci sektorjev kritične infrastrukture so posamezna ministrstva, ki so odgovorna za delovna področja, na katera spada kritična infrastruktura, in Banka Slovenije. Upravljavci kritične infrastrukture, ki so odgovorni za njeno vsakodnevno nemoteno delovanje, so lahko gospodarske družbe, zavodi, državni organi in Banka Slovenije.

 Kriteriji za ugotavljanje kritične infrastrukture so sektorski in medsektorski. Sektorski kriteriji se ob upoštevanju posebnih lastnosti posameznega sektorja kritične infrastrukture oblikujejo na podlagi presoje mogočih posledic, ki bi nastale zaradi resnih motenj v delovanju ali prekinitve delovanja kritične infrastrukture za posamezen sektor kritične infrastrukture. Medsektorski kriteriji za ugotavljanje kritične infrastrukture pa se oblikujejo na podlagi presoje mogočih posledic, ki bi nastale zaradi resnih motenj v delovanju ali prekinitve delovanja kritične infrastrukture za vse sektorje kritične infrastrukture. Za kritično infrastrukturo je lahko določena samo tista infrastruktura, predhodno izbrana ob uporabi sektorskih kriterijev za ugotavljanje kritične infrastrukture, ki zadosti minimalni vrednosti vsaj enega medsektorskega kriterija za ugotavljanje kritične infrastrukture.

 Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MO/Publikacije/Kriticna-infrastruktura-v-Republiki-Sloveniji.pdf

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.