Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: Brezplačna podjetniška delavnica: Učinkovito vodenje in razvoj zaposlenih v spremenjenih razmerah

Brezplačna podjetniška delavnica:

Učinkovito vodenje in razvoj zaposlenih v spremenjenih razmerah,

ki bo 14. april 2021, med 11.00 in 15.00 uro 

o načinu izvedbe delavnice boste pravočasno obveščeni
(odvisno od epidemiološke slike)

Namen delavnice

Z delavnico želimo spodbuditi uspešno zagotavljanje, razvoj in vodenje kadrov/zaposlenih v
MSP ter učinkovito soočanja in upravljanja s spremembami, ki so še posebej izrazite v času
med epidemijo.

Učinkovito vodenje zaposlenih in upravljanje s spremembami pomeni vključevanje zaposlenih
na vseh nivojih. Spremembe je potrebno ustrezno nasloviti, transparentno komunicirati,
predočiti cilje in namen sprememb. Zmanjšanje strahu in negotovosti je osnovno vodilo pred
motiviranjem in vključevanjem zaposlenih. Pri vseh fazah uvajanja sprememb je ključna vloga
vodij v razumevanju faz sprememb in opolnomočenju zaposlenih, da mu sledijo in sodelujejo.

Cilj delavnice

Delavnica je namenjena samostojnim podjetnikom, direktorjem podjetij, sodelavcem in
vodjem v kadrovskih in drugih službah ter vsem ostalim zaposlenim, ki vas zanima vodenje in
upravljanja zaposlenih v podjetju ter osebnostni razvoj na navedenem področju.
Udeleženci boste spoznali, kakšna je vloga vodje, kakšni so pogoji za učinkovito delo ter načine,
kako lahko kot vodje vzpostavijo tovrstne pogoje pri delu. Razumeli boste, kakšna je vloga
vodje v obdobju sprememb, kaj je pomembno iz vidika učinkovitega uvajanja sprememb in kaj
zaposleni potrebujejo od vodje. Spoznali boste kako z iskanjem skupnega ter spodbujanjem
zaposlenih pri razvijanju njihovih potencialov, učinkovito presegati medosebne razlike ter
krepiti medosebne odnose.

Več o delavnici in prijava:

POVEZAVA

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.