Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: Kritje stroškov HAG testov in HAG testov za samotestiranje

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) je 11. novembra 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (UL. RS. št. 174/2021; v nadaljevanju: sprememba in dopolnitev odloka), ki velja od petka, 12. novembra 2021 dalje, z izjemo samotestiranja učencev osnovne šole, dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih s HAG testi, ki velja od 17. novembra 2021 dalje.

 V skladu z drugim odstavkom 10. člena novega odloka, sredstva za testiranje s hitrimi antigenskimi (v nadaljevanju: HAG) testi in testi HAG za samotestiranje po novem krila iz proračuna Republike Slovenije. Ob tem dodajamo, da sprememba in dopolnitev odloka ni prinesla sprememb, ki bi se nanašale na način izstavitve zahtevkov za povračilo stroškov HAG testov in HAG testov za samotestiranje.

 V skladu z Uredbo o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje (UL. RS. št. 174/2021; v nadaljevanju: uredba), ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije v soboto, 6. novembra 2021, se lahko najvišja cena zdravstvene storitve HAG testiranja znaša 7 EUR na storitev, medtem ko je najvišja cena HAG testov za samotestiranje določena pri 2,5 EUR. Proračun Republike Slovenije zagotavlja financiranje hitrih testov pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki zdravstveno dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe. To pomeni, da so vsi hitri testi, ki jih prebivalci opravijo v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih, brezplačni.

Minister za zdravje bo, na podlagi tretjega odstavka 10. člena odloka, s sklepom, ki bo objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje, določil način izstavitve zahtevkov za povračilo HAG stroškov. Več: LINK

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.