Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: PKP 10 : Določbe pomembne za podjetja

V Uradnem listu 206/2021 z dne 29.12.2021 je bil objavljen  Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 .

 V PKP10 je med drugim urejeno tudi:

  • Subvencioniranje nakupa HAG testov za samotestiranje

Upravičenec je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava, in sicer za HAG teste za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je pridobljen certifikat CE priglašenega organa s sedežem v EU. Višina pomoči znaša 92,50 EUR na delavca ali na osebo, ki na kakršnikoli drugi podlagi opravlja delo pri delodajalcu in se mora samotestirati. Kot delavec šteje tudi samozaposlena oseba, družbeni poslovodna oseba, kmet, posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, in verski uslužbenci. Sredstva se lahko porabi izključno za nakup hitrih testov za samotestiranje v obdobju od 8.11.2021 do oddaje izjave. Za izplačilo upravičenec preko FURS vloži IZJAVO, v kateri navede tudi št. delavcev, in sicer najkasneje do 15.2.2022. FURS izplača pomoč najkasneje do 31.3.2022.

  • Karantena/višja sila za zaposlene

Ukrep povračila nadomestila plače zaradi odsotnosti kot posledice karantene ali višje sile zaposlenega se podaljšuje do 31.3.2022. 

  • Ukrep bolniške do 3 dni brez bolniškega lista

Delavec je tako lahko tudi v obdobju od 1.1.2022 do 28.2.2022 odsoten z dela zaradi bolezni, brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, do 3 zaporedne delovne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Nadomestilo se refundira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi zahteve po povračilu. Zahtevo se vloži v elektronski obliki pri ZZZS, najpozneje 3 mesece po preteku ukrepa. Delavec o odsotnosti pisno ali elektronsko obvesti delodajalca prvi dan odsotnosti. Delavec v času odsotnosti ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali odpotovati izven kraja svojega bivanja, saj mu v tem primeru nadomestilo ne pripada.

  • Oprostitev plačila DDV od pridobitev in dobav zaščitne in medicinske opreme

Oprostitev velja za davčnega zavezanca, ki je/bo v obdobju od vključno od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 opravil dobave zaščitne in medicinske opreme. Oprostitev plačila DDV je možna za blago, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije, ki je dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo, dobavljeno ali pridobljeno za račun teh upravičenih oseb, oziroma za blago namenjeno za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadel izbruh COVID-19, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, s strani organov in organizacij, ali za brezplačno uporabo za osebe, ki jih je prizadel izbruh COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, pod pogojem, da blago ostane v lasti organov in organizacij.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.