Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: Sklic 16. redne Skupščine RGZC

Na osnovi 17.člena Statuta Regionalne gospodarske zbornice Celje (RGZC) sklicujem 

16. redno Skupščino, ki bo

v torek, 31. maja 2022 ob 12. uri v

Kongresnem centru hotela Sotelia

Term Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek


Dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav.
  2. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda, imenovanje predsedujočega in organov skupščine (zapisnikar, preštevalec glasov).
  3. Obravnava in sprejem Računovodskega poročila za leto 2021.
  4. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta RGZC za leto 2022 in Poročila o delu.
  5. Določitev članarine RGZC za leto 2022.
  6. Volitve v organe RGZC (UO in NO).
  7. Predstavitev Term Olimia d.d..
  8. Druženje.

 

Na skupščini imajo pravico sodelovati in glasovati zastopniki oziroma pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v RGZC in so podali pisno izjavo o članstvu v RGZC (vsi ustanovni člani) in tudi vsi, ki so pridobili status člana RGZC (plačana članarina RGZC).

Udeležbo na skupščini zakonitega zastopnika ali pooblaščenca je potrebno priglasiti s prijavo najmanj 8 dni pred sklicem s priloženo prijavnico po pošti ali na e-naslov info@rgzc.si.

 

Zbornica bo prijavljene na Skupščino obvestila o številu glasov, ki pripada članu.

 

V primeru, da člana zastopa na skupščini pooblaščenec, mora ta imeti v skladu s 17. členom Statuta imperativni mandat za glasovanje o vsaki točki posebej v pisni obliki.

 

Prijavljenim članom bo gradivo posredovano po elektronski pošti, možen vpogled v gradivo pa je tudi na sedežu RGZC, Ljubljanska c. 14, 3000 Celje v delovnem času.

 

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani zbornice.

 

Predsednik RGZC

Izidor Krivec, dr. vet. med.

 

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.