Regionalna gospodarska zbornica Celje
Vajeništvo

Arhiv: Dodelitev pomoči na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A)

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) bo SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022.

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 - september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober - december 2022 pa do 15. 3. 2023.

Za prejem pomoči je pomembno, da je vloga oddana v določenem roku, t.j. do 15. 11. 2022, in da so k vlogi priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilo zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Z oddajo vloge se pravica do pomoči za gospodarstvo prenese na upravičenca.

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo naknadno objavila dodatne informacije o načinu oddaje vloge, vzpostavljen bo tudi center za tehnično podporo pri oddaji vlog. Dodatne informacije in  pojasnila v zvezi s prijavo so dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: energenti@spiritslovenia.si.

Na posamezna vprašanja s Spirita ne bodo odgovarjali s povratnim elektronskim sporočilom. Ampak bodo vprašanja in odgovori smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja.

Vsi pogoji za oddajo vloge in dodelitev sredstev so določeni z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8666), zato ne bo posebnega javnega razpisa.

Oddaja vloge za dodelitev pomoči na podlagi ZPGVCEP bo potekala elektronsko prek aplikacije Javne agencije SPIRIT Slovenija.

Spletna aplikacija bo aktivna s 1. novembrom 2022, od 12.00 ure dalje.

Povezava do aplikacije bo objavljena 31. oktobra 2022.

Več na spletni strani SPIRITa: povezava

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.