Regionalna gospodarska zbornica Celje
BREZPLAČNO PREDAVANJE O REFORMI ZAKONODAJE S PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV Na delavnici se boste seznanili z novima pravnima aktoma - Splošno uredba o varstvu podatkov, ki jo uporabljamo od 25. maja 2018 in prihajajoči Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki za upravljavce pomenita precejšnjo širitev obveznosti in nalog, manjša in srednje velika podjetja pa za implementacijo zakonskih zahtev v praksi pogosto nimajo zadostnih virov (ustrezne kadrovske podpore, finančnih resursov za pogodbeno svetovanje itd.). Obenem Uredba širi nabor pravic posameznikov, upravljavcem pa nalaga, da posameznikom zagotavljajo pregledne in lahko dostopne informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov.
*
*
*
*
*
*