Regionalna gospodarska zbornica Celje
DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2019 Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2019, opozorili na nekatere spremembe, ki se bodo začele uporabljati v letu 2020 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb. V obrazcu za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, bomo izpostavili razlike z obrazcem za DDPO.
*
*
*
*
*
*