Regionalna gospodarska zbornica Celje
                                                               
                

                                    

 

IZVEDBO BREZPLAČNIH ANALIZ ZA ČLANE RGZC

 

 • IZDELAMO ANKETNE VPRAŠALNIKE ZA RAZLIČNE POTREBE RAZISKOVANJA TRGA KUPCEV, IZVEDEMO ZBIRANJE IN OBDELAVO PODATKOV, POVZAMEMO UGOTOVITVE IN PODAMO PREDLOGE TRŽENJSKIH AKTIVNOSTI.
 • RAZISKAVE TRŽENJSKIH AKTIVNOSTI KONKURENCE NA RAZLIČNIH PODROČJIH NPR. PRIMERJALNO ANALIZO PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI SLOVENSKIH TRGOVCEV IPD.
 • ANALIZA BILANCE STANJA IN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA S POMOČJO KAZALNIKOV ZA PODJETJE X.
 • ANALIZA UPORABE CELOSTNE PODOBE PODJETJA X.
 • PRIPRAVA NAČRTA POSPEŠEVANJA PRODAJE ZA PODJETJE X.
 • NAPOVEDOVANJE PRODAJE V PODJETJU X.
 • ANALIZA NAKUPNIH NAVAD KUPCEV PODJETJA X.
 • ANALIZA UČINKOVITOSTI PRODAJNEGA POSLOVANJA V PODJETJU X.
 • ANALIZA RAZLIČNIH PODATKOV S POMOČJO EXCELA.
 • IZDELAVA RAČUNALNIŠKIH PREDLOG ZA OBRAZCE V PODJETJU X.
 • ANALIZA ORGANIZACIJSKE KLIME, MOTIVACIJE IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V PODJETJU X.
 • ANALIZA ZALOG (UPORABA ABC ANALIZE) V PODJETJU X.
 • IZDELAVA KAZALNIKOV KAKOVOSTI ZA DOLOČENA DELOVNA MESTA V PODJETJU X.

V kolikor bi želeli katero izmed analiz ali pa morda analizo, ki je na seznamu ni, lahko kontaktirate kontaktno osebo ali pa izpolnite spletni obrazec

Kontakt:

mag. Anton Vorina

041 / 994 - 496