Regionalna gospodarska zbornica Celje

Podjetje Racio razvoj d.o.o. iz Celja, partner zbornice pri razvoju in usposabljanju zaposlenih, obvešča podjetja s področij živilsko prehrambene industrije in komunalnih dejavnosti o možnosti sodelovanja v Kompetenčnih centrih za razvoj kadrov za naslednji dve leti.

Kaj so Kompetenčni centri (t.i. KOC)?

V okviru KOC se podjetja (lahko tudi s.p.) ene panoge oz. sorodnih dejavnosti povežejo v partnerstvo. Skupaj določijo katera znanja in veščine potrebujejo sodelavci na ključnih delovnih mestih za kvalitetno opravljanje dela. Na tej podlagi se izberejo različni programi usposabljanj (s področja stroke, vodenja, tujih jezikov, …), kamor lahko partnerji po potrebi vključujejo svoje zaposlene. Istočasno je poudarek še na izmenjavi dobrih praks, povezovanju in sodelovanju strokovnjakov, prenosu znanj med vključenimi, promociji partnerjev,…

V petih letih izvajanja projekta preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (2011-2015) je bilo vzpostavljenih že 19 tovrstnih centrov. V njih je sodelovalo preko 300 slovenskih podjetij, doseženi pa so bili pomembni rezultati na ravni panog (papirništvo, steklarstvo, lesarstvo, ...) in posameznih podjetij ter identificirane podlage  za usmeritve razvoja sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja.


V kolikor bi želeli pridobiti dodatne informacije, se obrnite na kontaktno osebo podjetja Racio razvoj: Martina Trobiš, univ.dipl.ekon., martina.trobis@racio-razvoj.si, 041 684 362.