Regionalna gospodarska zbornica Celje

ČLANARINA RGZC

Na osnovi 17. člena statuta Regionalne gospodarske zbornice Celje , Skupščina letno določa članarino.

Člani RGZC plačujejo članarino , ki je odvisna od števila zaposlenih in od višine bruto plač člana. Osnove za razporeditev v razrede  so podatki iz predzadnjega letnega poročila.  Pri tem se upošteva naslednja razporeditev po razredih:

Razred

Število zaposlenih

Letna članarina

Obračunsko obdobje

1

do 1

70 €

Letno

2

od 2-5

110 €

Letno

3

od 6-10

170 €

Letno

4

od 11 -20

270 €

polletno

5

od 21-30

350 €

polletno

6

nad 30

po stopnji

kvartalno/mesečno

 

Osnova za obračun članarine po stopnji za 6. razred za posamezno leto je podatek o bruto plačah iz predzadnjega letnega poročila (n.pr. osnova za članarino za leto 2015 je ZR za 2013). Članarina se obračunava po stopnji  0,07%.

Minimalna letna članarina za 6. razred je  400,00 €.
Najvišja letna članarina za 6. razred je 10.000,00 €.

Članarine, kjer je osnova bruto plača (razred 6) se zaračunavajo tromesečno, če pa letni znesek presega 6.000,00 € se izstavljajo mesečne fakture.

Podporni ali pridruženi člani sklenejo z RGZC posebno pogodbo v kateri določijo način sodelovanja, storitve in članarino. Pogoje  določi UO RGZC.