Regionalna gospodarska zbornica Celje

*
*
*
*
*


*


Izjavljamo, da pristopamo v Regionalno gospodarsko zbornico Celje (RGZC). S tem sprejemamo določbe Zakona o gospodarskih zbornicah in statut Gospodarske zbornice Slovenije ter iz njih izhajajoče pravice in obveznosti. Skladno z 75. členom statuta GZS je RGZC del sistema GZS in z vstopom pridobite status dvojnega člana.
Omenjene podatke lahko Regionalna gospodarska zbornica Celje uporablja za svoje potrebe pri opravljanju svojih nalog v skladu z zakonom in statutom.

Člani Regionalne gospodarske zbornice Celje so, v okviru članarine, deležni sledečih ugodnosti:

 

·         Prednost pri brezplačnih predavanjih, dogodkih;

·         spletna promocija;

·         najem dvoran;

·         popusti pri izobraževanjih, delavnicah;

·         ažurno in sprotno obveščanje preko portala RGZC;

·         možnost sodelovanja pri:

·         odborih in sekcijah RGZC,

·         organih upravljanja RGZC,

·         skupnih prijavah na projekte pri javnih razpisih,

·         poslovnih srečanjih, ki jih organizira rgzc,

·         oblikovanju zakonodaje.

 

Prav tako

·         organizirano združujemo gospodarstvo na nivoju regije;

·         organizirano lahko vplivamo na oblikovanje različnih predpisov, ki so pomembni za gospodarstvo;

·         v interesu gospodarstva in v imenu zbornice lahko posredujemo stališča na pristojne organe.

 

Za člane opravljamo izpolnjevanje listin, organiziramo seminarje na želeno temo, iščemo skupne rešitve ob nastalih situacijah ter se prilagajamo z delovnim časom.