Regionalna gospodarska zbornica Celje

Občine celjske regije


Območje delovanja Regionalne Gospodarske zbornice Celje je celjska regija - območje, prek katerega potekajo številne pomembne mednarodne prometne poti. Z vidika prometnih poti je v središču slovenskega avtocestnega križa, ki je del evropskega avtocestnega koridorja.

Predstavitev celjske regije

Razprostira se na 1.678,5 km² ozemlja in šteje 198.476 prebivalcev oziroma. Območje pokriva 21 občin, od katerih je največja Mestna občina Celje, ki meri 95 km² in ima 48.773 prebivalcev. 

Pregled števila prebivalcev in površine po občinah celjske regije za leto 2015
 

  2015 2015

Občine po abecedi

 Štev. prebivalcev  Površina v km² 
5.447 55,0
 48.773  94,9
 994  17,5
2.164  31,7
 3.095  89,7
 13.260  197,5
 3.318  60,6
 6.084  34,0
 4.999  40,6
 11.026  71,5
 3.097  39,6
 14.598  97,8
 19.004  222,3
 10.184  107,7
 4.263   28,1
 1.655  34,8
 2.254  59,4
 8.668  75,3
 2.603  53,3
 6.379  67,0
 21.264  117,1

   Vir: Spletne strani Statističnega urada RS