Regionalna gospodarska zbornica Celje

SKUPŠČINA REGIONALNE GOSPODARSKE ZBORNICE CELJE

 

17. člen

Skupščino sestavljajo zastopniki oziroma pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje po tem statutu za članstvo v RGZC in ki so podali pisno izjavo o vstopu v članstvo RGZC in si pridobili status člana.

Skupščina  RGZC ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve,
 • sprejema letni program dela in finančni načrt RGZC ter poročila o njuni izvedbi in v skladu s 15. čl. ZGZ in drugimi predpisi potrdi tudi letne programe  sekcij in združenj,
 • določa višino članarine RGZC,
 • voli predsednika RGZC,
 • sprejema poslovnik o svojem delu in pravilnik o volitvah organov RGZC,
 • sprejema druge odločitve v skladu s statutom zbornice,
 • voli člane upravnega  in nadzornega odbora.
 • Ustanovni člani RGZC

 •  

  Na ustanovitveni skupščini Celju, dne 4. oktobra 2007, je skupina zelo uspešnih, razvojno usmerjenih podjetij celjske regije iz skupine velikih, srednjih in malih podjetij, ustanovila Regionalno gospodarsko zbornico Celje - RGZC.

  Zap. št.

  Podjetje

  Logotip

  1.

  Aero d.d.

  2.

  Alpos d.d.

  3.

  EMO - orodjarna d.o.o.

   

  4.

  Banka Celje d.d.

   

        

  5.

  Bosio d.o.o.

  6.

  Celjske mesnine d.d.

  7.

  Cinkarna Celje d.d.

  8.

  CM Celje d.d.

   

  9.

  Container d.o.o.

  10. Elektrosignal d.o.o.
   

  11. Emo frite d.o.o.  


  12. Etol d.d.
   

  13. FKPV  


  14.  GKN driveline Slovenija d.o.o.  


  15.  Gradis Celje d.d.  
  16. Inova consulting dr. Branko Semolič s.p.

   
  17. Izletnik Celje d.d.

   
  18. Juteks d.o.

   
  19. Klima Celje d.d.

   
  20. Kočevar & Thermotron d.o.o.
    

  21.  KZ Laško d.o.o. 

   
  22.  Maksim d.o.o.  
   

  23. Nivo d.d. 
   

  24.  Optis d.o.o. 

   
  25.  Pivovarna Laško d.d.

   
  26.  Pluton gradnje d.o.o.  
  27. Pocinkovalnica d.o.o.
   
  28. Polzela d.d.

   
  29. Regionalna razvojna agencija Celje
   

  30. Seca plast d.o.o.  
           

  31.  Swatycomet d.o.o.

   
  32.  Štore steel d.o.o. 

   
  33. Tehnos d.o.o.   


  34. Terme Dobrna d.d. 
   

  35.  Thermana d.d.

   
  36.  Unior d.d.

   
  37. Valji group d.o.o.

   
  38.  Vital mestinje d.o.o.

   
  39. Vivapen d.o.o.

   
  40.  Weishaupt d.o.o. 

   
  41.  Wravor d.o.o.