Regionalna gospodarska zbornica Celje

»MLADI PODJETNIKI: S PODJETNIŠKIM USPOSABLJANJEM DO USPEŠNEGA PODJETJA«Vodilni partner:

SUN d.o.o., Vrtna ulica 22, 9250 Gornja Radgona


Partnerji konzorcija:

  • Inštitut za politični menedžment, Cesta proletarskih brigad 67, 2000 Maribor
  • LOKALPATRIOT Mladinski klub DNŠ, Dilančeva ulica 1, 8000 novo mesto
  • META Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva, Kebetova ulica 23, 1000 Ljubljana
  • POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota
  • ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
  • REGIONALNA GOSPODARSKA ZBORNICA CELJE, LJUBLJANSKA CESTA 14, 3000 Celje

 

Trajanje projekta

28 mesecev (marec 2018- junij 2020)

 

Opis vsebin projekta

Glavni namen projekta »Mladi podjetniki: S podjetniškim usposabljanjem do uspešnega podjetja« je organizirati in izvesti program usposabljanj za ciljno skupino mladih brezposelnih, starih od 15 do vključno 28 let, vpisanih v evidenco ZRSZ, ki imajo prebivališče v Vzhodni kohezijski regiji.

 

Usposabljanje udeležencev poteka v okviru skupinskih usposabljanj, ki so v obliki predavanj, posvetov in delavnic, individualnih svetovanj tekom skupinskega usposabljanja (10 ur na udeleženca) ter individualnih svetovanj po uspešno končanem usposabljanju in uspešni (samo)zaposlitvi v novonastalem gospodarskem subjektu (4 ure na udeleženca). Slednjih se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo uspešno zaključili prvi sklop usposabljanj (skupinsko usposabljanje in individualno svetovanje).

 

Uspešno bodo usposabljanje zaključili tisti udeleženci, ki bodo imeli potrjeno 90% prisotnost tako na srečanjih skupinskega usposabljanja kot tudi srečanjih za individualno svetovanje tekom skupinskega usposabljanja, ter pripravljen ustrezen poslovni načrt, potrjen s strani mentorja. Tisti izmed navedenih, ki bodo v 30 dneh od zaključka usposabljanja odprli nov gospodarski subjekt in se v njem (samo)zaposlili, bodo lahko pridobili subvencijo iz povezane operacije ter omenjeno individualno svetovanje po uspešno končanem usposabljanju. Srečanja vodijo izkušeni mentorji z bogatim strokovnim znanjem in kompetencami na vsebinskih področjih, ki jih bodo pokrivali. Poleg mentorjev v vlogi predavateljev na skupinskih usposabljanjih sodelujejo tudi gostujoči podjetnikiSkupinska usposabljanja potekajo na lokacijah v Murski Soboti, Mariboru, Celju in Novem mestu.


Posamezen cikel usposabljanj je sestavljen iz naslednjih modulov:

1. Uvod v podjetništvo in generiranje idej

2. Podjetništvo, podjetniške kompetence in poslovno načrtovanje

3. Model canvas

4. Trg, prodaja in trženje

5. Podporno okolje in pravne podlage

6. Računovodstvo, davčne obveznosti, financiranje

7. Komunikacija in digitalna tehnologija

8. Zaključek usposabljanja.

1 

PROJEKT SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA IN REPUBLIKA SLOVENIJA